პრესცენტრი

 პრესსამსახურის სტრუქტურა

„ევროპელი სოციალისტების“  პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ხელმძღვანელი ეკატერინე ჯავახია

პრესსამსახურის თანამშრომლები

ანა თუთბერიძე

შალვა კოსტავა