პრიორიტეტები

პრიორიტეტები

პარტიის მთავარი იდეოლოგია

პარტიის მთავარი იდეოლოგია ეფუძნება ეროვნულ და პატრიოტულ სულისკვეთებას. „ევროპელი სოციალისტების“ სამომავლო გეგმაში უმთავრესი ადგილი უკავია  მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რაც  სოციალური სამართლიანობის პრინციპზე  დამყარებული სახელმწიფოს შექმნის საფუძველი გახდება. ქვეყნის უსაფრთხოება, ეროვნულობა და მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა პარტიის უმთავრესი პრიორიტეტია.

საგარეო პოლიტიკა

საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში არის შეუქცევადი გზა და ამას ალტერნატივა არ აქვს. პარტიას მიაჩნია, რომ ქვეყნის საგარეო კურსი  უნდა იყოს ორიენტირებული  მრავალვექტორულ პოლიტიკაზე და კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე. პოლიტიკური პარტია აპირებს მჭიდრო თანამშრომლობას ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტთან, ორგანიზაციასთან იმ ძირითადი მიზნების მისაღწევად, რაც პარტიას აქვს გაცხადებული.

პრიორიტეტები საქართველოს პარლამენტში

პარტიის საქმიანობის მთავარი მიზანი იქნება  აქტიური მუშაობა ქვეყანაში სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და  კონსტრუქციულ გარემოში ოპონირება ხელისუფლებასთან.  ამ კუთხით   მოხდება  სხვადასხვა მნიშვნელოვანი კანონპროექტების ინიცირება საკანონმდებლო ორგანოში.

პარტიის უახლოესი გეგმები

 „ევროპელი სოციალისტების“ პოლიტიკური გუნდი  მთელი საქართველოს მასშტაბით გეგმავს  გაშალოს პარტიული საქმიანობა და ღირსეულად მოემზადოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.