ფრიდონ ინჯია მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ითვალსიწინებს ცვლილებებს პრინციპულ საკითხებზე, რასაც საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების გამარტივებული წესის შემოღება ჰქვია

📍 Le président du groupe politique parlementaire "Socialistes européens" Fridon Injia estime que le projet de loi "Sur la citoyenneté géorgienne", présenté par le gouvernement géorgien comme une initiative législative, ne prend pas en compte les changements par rapport aux questions principales, appelés "la introduction d'une règle simplifiée pour l'octroi de la citoyenneté géorgienne.

🔴 "Sur la citoyenneté géorgienne" dans la loi organique de Géorgie L'amendement" a été discuté aujourd'hui lors de la réunion de la commission des affaires juridiques.

🔷 "Je crois que les changements présentés concernent des questions de procédure et ne prévoient pas de changement par rapport à la question principale, à savoir l'introduction d'une règle simplifiée pour l'octroi de la citoyenneté géorgienne. Le fait que le projet de loi ait été approuvé par les organisations internationales constitue un modèle d'approche de la question, et j'attire l'attention sur ce point parce que la Géorgie est différente des autres pays.

Par exemple, comme Israël, la Grèce et l’Allemagne.

🔷 რა მაქვს მხედველობაში? ამ ქვეყნებში მოქალაქეობას ანიჭებენ პიროვნებას, რომელსაც აქვს ზემოთ მოყვანილი რომელიმე ქვეყნის ეროვნების დამადასტურებელი საბუთი, წარმომავლობა. ეს იქნება დედის თუ მამის მხრიდან ან სხვა ნათესაური კავშირის მიხედვით და არ აქვს მნიშვნელობა პიროვნებამ იცის თუ არა მშობლიური ენა. ეს არის ეროვნული სულისკვეთება და ეროვნული ინტერესების გამომხატველი კანონი, რომელიც მოქმედებს ამ ქვეყნებში. ჩვენ კი, ჩვენი კანონმდებლობით ძალიან შორს ვართ ასეთი პრინციპებისგან“, – განაცხადა კომიტეტის სხდომაზე ფრიდონ ინჯიამ.

🔷 Selon le président du groupe politique, il est très important, lors de l'examen de cette question, de prêter une attention particulière aux personnes qui ont été contraintes de quitter leur pays.

🔷 „ჩვენი თანამემამულეები, რომლებსაც ბედის უკუღმართობის გამო მოუწიათ საქართველოს, კერძოდ, კი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დატოვება, დღეს სურვილი აქვთ მიიღონ საქართველოს მოქალაქეობა და დაბრუნდნენ სამშობლოში. აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოა, რაც კონსტიტუციით არის გამყარებული. ხელისუფლება კი, ჩვენს თანამემამულეებს მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარს ეუბნება. ვინ აგებს ამაზე პასუხს? ეს არ არის ანტიეროვნული? გამოდის, რომ ჩვენ ერთს ვლაპარაკობთ და მეორეს მხრივ პრაქტიკულად, თავიდან ვიშორებთ იმ ხალხს, რომლებიც იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და ეხლა აღარ ვაძლევთ მათ მოქალაქეობას. ეს ტერიტორიები რომ დაგვეცვა და შეგვენარჩუნებინა, ხომ იქნებოდნენ ისინი ისევ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები…?!“ – აღნიშნა ფრიდონ ინჯიამ.

🔷 Le député a évalué négativement le travail de la Commission d'État pour l'octroi de la citoyenneté géorgienne et a présenté aux membres de la commission l'exemple de notre compatriote Leri Iachvili, à qui ladite commission a refusé d'accorder la citoyenneté géorgienne pour une raison incompréhensible.

🔷 „ლერი იაშვილი გახლავთ ქუთაისში დაბადებული და გაზრდილი, რომელმაც სკოლა ოქროს მედალზე დაამთავრა. იგი 70 წლისაა და მას სურვილი აქვს ჩამოვიდეს საქართვლოში საცხოვრებლად. ლერი იაშვილი წერს ლექსებს და ამავდროულად გახლავთ საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, რომელმაც სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილებით, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა ვერ ჩააბარა და ამ მოტივით მას საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებაზე ეთქვა უარი. გამაგებინეთ, რა მიზანს ემსახურება ამ კომისიის საქმიანობა?!“ – აღნიშნა ფრიდონ ინჯიამ.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs <abbr title="Langage Signalétique Hyper Text">HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> </abbr>

*