„აუცილებელია ისეთი კანონების მიღება, რომელიც მისცემს გლეხს სტიმულს, დაუბრუნდეს სოფელს და მოიყვანოს მოსავალი, ჩვენ უნდა შევუქმნათ პირობა, რომ მან შეძლოს და არჩინოს ოჯახი“