„ხელისუფლება უნდა იყოს თავის ადგილას. სანამ ველოდებით, რომ დაიბადება დავით აღმაშენებელი და თამარ მეფე“