Kategori Arşivleri: Haberler

The Middle Corridor Project Is Of Epoch-Making Importance And Georgia Must Fight For Its Implementation Fridon Injia’s Questions To The Minister Of Foreign Affairs

📍 The “Middle Corridor” project is of epoch-making importance and Georgia must fight for its implementation – Fridon Injia’s questions to the Minister of Foreign Affairs

📍 The “Middle Corridor” transport project is one of the most important projects of this era for the economic development and political stability of the state.

🔶 The chairman of the parliamentary political group “European Socialists” Fridon Injia stated this at the parliamentary session, where in the manner of interpellation Minister of Foreign Affairs Ilia Darchiashvili was heard.

🔶 According to the chairman of the political group, the strengthening of Georgia’s role as a country with a transit function, as well as an important economic partner in the region, is directly related to the development and operation of freight-transit corridors of various directions. Which also ensures a very large financial and economic profit for our country.

🔶 “Do you think there is any kind of danger that could prevent the implementation of this project?” Fridon Injia addressed this question to the Minister of Foreign Affairs, Ilia Darchiashvili.

🔶 The MP was also interested in the transport projects that, based on the political and economic interests of Georgia, could be implemented through both Abkhazia and Tskhinvali regions.

🔶 “Based on the state interests of the country, don’t you think it is necessary to use the transport highways through Abkhazia and Tskhinvali, again and again for the political goals of the country and the economic progress of the state.” – noted Fridon Injia.

🔶 Another issue, which the MP raised before the Minister of Foreign Affairs, was related to the million-strong Georgian diaspora living in Russia.

🔶 “Today the Prime Minister said that there are up to a million of our compatriots living in Russia.

🔶 As you know, Georgia does not have diplomatic relations with the Russian Federation. Taking this into account, what specific measures does your agency take towards our compatriots, the Georgian diaspora working in the Russian Federation, and to improve their integration with Georgia and their living conditions and to establish contacts with their relatives living here?” Fridon Injia addressed to Ilia Darchiashvili.

Gürcistan Parlamentosu Avrupalı Sosyalistler Siyasi Grup Başkanı Fridon Injia'nın Başbakan Irakli Gharibashvili'nin Gensoru Yoluyla Dinlendiği Yüksek Yasama Organı Kürsüsünden Yaptığı Konuşma.

Gürcistan Parlamentosu "Avrupalı Sosyalistler" siyasi grup başkanı Fridon Injia'nın, Başbakan Irakli Gharibashvili'nin gensoru ile dinlendiği en yüksek yasama organı kürsüsünden yaptığı konuşma;

AB aday statüsü Gürcistan halkına ne veriyor?

Avrupa Birliği'nin 12 maddelik tavsiyesinden kutupsuzlaştırma hakkındaki makalenin temel taşı, Gürcistan'ın mevcut hükümetinin iktidarı teslim etmesi;

Seçimden kazanma ümidi olmayan yıkıcı güçler, durumu gergin ve rahatsız edici hale getiriyor. Dolayısıyla bu siyasi mücadelelerde en önemli şey hukukun uygulanması, hukukun üstünlüğüdür;

Siyasi grup başkanı yaptığı konuşmada güncel siyasi konuları gözden geçirip değerlendirdi ve sözde radikal güçlerin çağrısıyla 7-8 Mart tarihlerinde Meclis önünde gerçekleşen eylemlere de dikkat çekti. "Ajanlar Üzerine" yasasıyla bağlantılı olarak düzenlendi.

Milletvekiline göre, Gürcistan'ın çıkarlarına dayalı olarak, son 10 yılda ülke hükümeti, devletin ekonomik ve bir ölçüde siyasi ilişkilerini yasal olarak tanımlayan Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. Ortaklık anlaşması, Fridon Injia'ya göre Gürcistan'ın koşullarında tam olarak kullanılmayan Avrupa Birliği ile serbest ticaret ilişkileri de sağlıyor ve Gürcistan hükümetinin bu konuda daha fazla çalışması gerekiyor.

Siyasi grup başkanına göre Gürcistan, Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat sağlayan bir anlaşma da imzaladı. Aynı zamanda, Gürcistan'ın ortaklık anlaşmasına ek olarak, AB üye ülkeleri ile medeni dünyada kabul gören daha derin, doğrudan siyasi ve ekonomik ilişkileri olması önemlidir ve bu memnuniyetle karşılanmaktadır.

"Geçtiğimiz yıl Gürcistan'a ödül olarak verilen Avrupa perspektifine dikkat çekmek isterim ve Avrupa perspektifinin ne anlama geldiğinin benim için net olmadığını belirtmek isterim. Mevcut parametrelere sahip üç ülkeden (Ukrayna, Moldova, Gürcistan) aday statüsünü en çok Gürcistan ve hükümeti hak etmiştir.
Hatta örneğin, radikal siyasi grupların hakkında büyük bir ajitasyon yaptığı Gürcistan'ın yargı sistemini ele alalım. Bununla birlikte, Avrupa standartlarına göre, Gürcistan yargı sisteminin en gelişmişlerinden biri olduğu tespit edildi.

AB aday statüsünün nüfusa ne verdiği benim için net değil mi? Örneğin, Ambrolauri bölgesindeki bir çiftçi kendisine aday statüsü verilirse ne elde edecek? Bir de acaba bu kararla Gürcistan halkı bir yılda ekonomik olarak ne kaybetti? AB aday statüsü bize Gürcistan'ın halihazırda pratikte elde ettiğinden daha fazla ne veriyor?

Bu soruları hükümet her şeye hazır olsun diye soruyorum. Ve Gürcistan halkı, siyasi baskı şeklinde çok sık duyduğumuz tehditler dışında herhangi bir tehlike olup olmadığını bilmeli" dedi. - dedi Fridon Injia.

Siyasi grubun başkanı, Eurocashier'in depolarizasyon talebini Avrupa Birliği'nin 12 noktasından yerine getirmenin pratikte imkansız olduğundan emin, çünkü depolarizasyonun mihenk taşı, Gürcistan'ın mevcut hükümetinin iktidarı teslim etmesi.

Milletvekiline göre, son yıllarda, ülkenin çeşitli önemli meseleleriyle ilgili olarak stratejik ortakların konumu hakkında sürekli spekülasyon ve çekicilik var ve pratikte Gürcistan'ın siyasi gündemi stratejik ortaklar etrafında dönüyor.

"Gürcistan'ın stratejik ortaklarından elektrik, petrol ürünleri, gaz, buğday, tereyağı, petrol, şeker, balık, makarna, pirinç, tahıllar vb. gibi hayati amaçlı enerji taşıyıcıları alıp almadığıyla ilgileniyorum. nüfusun ana tüketici sepeti. Ve eğer öyleyse, feshi durumunda hükümetin alternatif yolları var mı? Enerji trenlerini ve temel tüketim ürünlerini ithal etmekten başka bir alternatifimiz var mı ve bu alternatif ülke için ne kadar ekonomik olacak?” dedi Fridon Injia.

Milletvekili, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden düşmanlıklara rağmen Ukrayna'nın doğal gaz gibi bir enerji trenini işletmesi için Rus hükümetine hala milyarlarca fon ödemesi durumunda durumu bir dereceye kadar paradoksal olarak nitelendirdi. Rusya'dan enerji trenleri alan ve onunla ekonomik olarak işbirliği yapan Avrupa ülkeleri için de aynı şey söylenebilir. Ve Gürcistan'a küçük bir devlet olarak, ülkede faaliyet gösteren radikal güçler tarafından Gürcistan'ın Rusya ile ekonomik ilişkilerinin olmaması gerektiği söyleniyor.

Milletvekili, ülke hükümetinin bu konularla ilgili olarak yine ülke çıkarlarına dayalı olarak doğru oluşturulmuş ilkeli bir pozisyona sahip olmasının önemli olduğuna inanıyor.

Siyasi grup başkanına göre, ulusal savunma stratejisindeki ana görev, herhangi bir tırmanmadan ve silah sesinden kaçınmak için ülkede barışı korumak olmalıdır. Dahası, nükleer savaş tehlikesinin giderek daha gerçek hale geldiği ve durumun tam bir etkisizleşmeye ve sakinleşmeye doğru ilerlemediği, aksine gerilimin zirveye ulaştığı duruma göre.

Fridon Injia yaptığı konuşmada 7-8 Mart'ta parlamento önünde yaşanan siyasi olayları değerlendirerek, sözde protestonun Rus yasalarına göre sadece huzursuzluk için bir bahane olduğunu ve radikal güçlerin amacının bu olduğunu kaydetti. ülkedeki hükümeti bu şekilde değiştirmek. Neticede bu olaylar ülkede ek bir tehlike oluşturdu.

"Meclis önündeki eylemin retoriği, çağrıları, aşırılık yanlısı ruhu veya radikal eylemleri nedeniyle, bu bir Rus yasası değildi ve yalnızca ülkede huzursuzluk çıkarmak için bir bahaneydi, askeri birlikler ve yüksek teknolojili askeri hava ve ayrıca yer ekipmanı Abhazya topraklarına getirildi. İşte ülke bu sonucu aldı ve biz kardeşlerimiz Abhazlar ve Osetler yerine devlette ek bir tehdit yaratıldı ve onlarla doğrudan diyalog başlatılarak diğerlerine örnek oldu" dedi. - dedi Fridon Injia.

Milletvekili, 7-8 Mart tarihlerinde meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı'nın gerçekten en yüksek övgüyü hak ettiği olaylar nedeniyle, İçişleri Bakanlığı'nın kargaşayı ve tırmanmayı önlemedeki rolünün büyük olduğuna inanıyor. Ancak Fridon Injia, hükümetin bugüne kadar suç işlemiş ve ceza almamış miting katılımcılarına yönelik sadık tavrını olumsuz değerlendiriyor.

"Eylem sırasında yıkıcı eylemler gerçekleştiren ve kanunları çiğneyen kişilere hükümetten gereken yanıt gelmedi. Bu kişiler bugüne kadar cezalandırılmadı, bu nedenle yasa uygulanmadı. Bölgelerde tam desteğiniz var ve halk, kanunun bu kişilere karşı uygulanmasını bekliyor. Durumu zorlamak için, seçimlerde kazanma ümidi olmayan yıkıcı güçler için kaos yaratıyorsunuz. Dolayısıyla bu siyasi muharebelerde en önemli şey hukukun uygulanması, hukukun üstünlüğüdür ve yarım kolluk bu hukuku öldürür." - Fridon Injia'yı kaydetti.

Sonunda Ulusal Hareket Parçalanacak - Fridon injia

In the end, the “National Movement” will collapse

We have to postpone the draft law on the transparency of foreign influence, although it will still be acceptable, but the American version of this draft law

The recent events surrounding the bills on the transparency of foreign influence have awakened the “National Movement”, which is on the verge of collapse, but in the end, it will still collapse.

This was stated by the chairman of the parliamentary political group “European Socialists” Fridon Injia on the air of Sezoni TV.

“Unfortunately, this situation woke up the “National Movement”, which was on the verge of collapse. However, a few days ago, when the April 9 rally was announced by their representatives, namely Merabishvili, the controversy started here again, including within the “National Movement”. I think that in the end the “national movement” will disintegrate”, said Fridon Injia.

Speaking about the draft law on agents of foreign influence, the MP said that this draft law has already worked and clearly identified groups, non-governmental organizations and two-three-member parties united with them. And now, the state must take upon itself the obligation to protect the country.

“Society should know from which country non-governmental organizations are financed and how it is used. I, as a citizen, ask – to what extent do the interests of that country coincide with the interests of my country? Most of the 15-17 thousand people who came to the rally – 95% – had not read this law. Georgia is not only Tbilisi, the regions and other cities did not know at all what was happening in the capital, what the young people were doing.

As you know, such a law works in the USA. I do not support the second project, which I call a half-law, and which has only an accounting function. We need to adopt the law that works in the United States – strict and results-oriented. Those who fall under the scope of that law are obliged to describe in detail the income, its purpose and the utilization of funds.

I think we should postpone these discussions now, but, in the end, today or tomorrow, this law will still be acceptable”, said MP Injia.

Chairman of the parliamentary political group “European Socialists” Fridon Injia believes that the rule of law should occupy the most important place in the way of building a democratic state. In his opinion, if not, the harmful practice of law enforcement established in Georgia, the political events developed in the country in recent days, would not have taken such a radical form.

The MP believes that the “syndrome of impunity” established in Georgia has been well demonstrated by the so-called During the rallies held in front of the parliament building regarding the “Agents” law, when the representatives of the radical forces acted in unacceptable ways for a peaceful protest.

According to the deputy, the radical part of the rally participants almost broke into the state institution. They started a fire, used the so-called Molotov cocktails at the police. Unfortunately, no one has been punished to date.

“This is what we call “rule of law” and this is what is destroying our country, our statehood. Such actions, which are called improper execution of the law, kill and destroy the law. The law must be supreme and supreme. Then everything will be fine in the country.” – said Fridon Injia.

The chairman of the political group does not rule out the repetition of similar actions by radical forces, but he is sure that they will ultimately not achieve their goal.

"Avrupalı Sosyalistler"in Bildirisi.

"Avrupalı Sosyalistler"in Bildirisi.

"Avrupalı Sosyalistler" siyasi partisinin başkanı Fridon Injia ve partinin siyasi ekibi, bugün Gürcistan Parlamentosu'nda halk gruplarından birinin düzenlediği protesto eylemi sırasında Eurokashiri bayrağının yakılmasını olumsuz değerlendiriyor. protestocular

"Bu tür eylemler siyasi partimiz için kategorik olarak kabul edilemez.

Radikalizmin herhangi bir tezahürünün Gürcistan'ın barışçıl kalkınma planına uymadığını vurgulamak isteriz.

Bu tür gerçekler, ülkenin ulusal çıkarları ve emelleriyle, demokratik ve medeni kalkınmanın zorlu yolunda çelişiyor, çünkü sonunda bayrak yakmak, devlet kurum ve kuruluşlarına baskın yapmak veya temsilcilere sözde "Molotof kokteyli" kullanmak gibi protesto biçimleri. kolluk kuvvetleri, Gürcistan'ın düşmanlarıdır. Değirmene su döküyor.

Partiden yapılan açıklamada, "Avrupalı Sosyalistler" olarak bu tür yıkıcı eylemleri kınıyoruz" denildi.

Sana Ne Oldu, Kimin Görevini Yapıyorsun, Senin Neyin Var - Fridon Injia'nın TV-First'in Kurucusu Chuta'ya Çağrısı

Sana ne oldu, kimin görevini yapıyorsun, neyin var? - Fridon Injia'nın "TV-First" kurucusu Chuta'ya yaptığı çağrı.

Kimin görevini yapıyorsun? Sizin derdiniz ne?... Parlamentodaki "Avrupalı Sosyalistler" siyasi grubu başkanı Fridon Injia'nın "Önce TV"nin kurucusu Chuta'ya (Avtandil Tsereteli) hitaben söylediği şey buydu. 4 Mart'ta "Önce TV", "Nodar Meladze Cumartesi". Milletvekiline dair bilgilerin yanlış bir yorumla yayıldığı yer.

"Şimdi "Önce TV"nin kurucusu Chuta'ya, çok iyi tanıdığım eşi Nana'ya seslenmek istiyorum. Beraber tatil yaptığımız zamanlar oldu.

Aynı zamanda, Chuta'nın 2008 savaşına herhangi bir katkı sağlamadığını da biliyorum. Aksine karşı olduklarını düşünüyorum... Ne oldu sana, kimin görevini yapıyorsun? neyin var senin... Gürcü bir adamı yavaşlatan başka bir şey mi var?! ... Çok üzgünüm..." - dedi Fridon Injia.

Fridon Injia'nın Ağustos 2008 savaşındaki olaylarla ilgili geçici bir meclis soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin açıklamasını, çok sayıda televizyon haberi ve radikal muhalefet ve bağlantılı medya kuruluşlarından gelen haberler izledi ve burada başkana karşı çok sayıda iftira niteliğinde açıklama yapıldı. siyasi grubun ve yanlış yorumlarla bilgiler yayıldı.