David Zilfiyan

Son 6 ayda "millî hareket" döneminde açtığınızın onda birini bile açsanız bant önden, arkadan, yanlardan ve ortadan kesilirdi.