每月档案:财年

ფრიდონ ინჯიამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ქვეყნის პრემიერ-მინიტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინაშე სახელმწიფო ბანკის შექმნის საკითხი დააყენა

🔹საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარემ ფრიდონ ინჯიამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ქვეყნის პრემიერ-მინიტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინაშე სახელმწიფო ბანკის შექმნის საკითხი დააყენა.

🔹 საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში წლიური ანგარიშით წარდგა.

🔹 „ჩემთვის გასაგებია, რომ ამის წინააღმდეგ იქნება ბევრი ბანკი. ამის წინააღმდეგ იქნება სავალუტო ფონდიც, მაგრამ ბატონო ირაკლი, თუ თქვენ პირადად მოკიდებთ ამ საქმეს ხელს, და დაუსაბუთებთ, პირადად თქვენ ამ საკითხს სავალუტო ფონში გადაწყვეტთ. მე ასე ვხედავ ამას. ბევრ რამეში არ ვარ ჩახედული, მაგრამ ჩემი გარკვეული გამოცდილებით, მოსაზრებებით და ხედვებით გთხოვთ ამას.“ – განაცხადა თავის გამოსვლაში ფრიდონ ინჯიამ.

თავის მხრივ, პრემიერ მინიტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა ფრიდონ ინჯიას, რომ ეს თემა არის ღია განხილვისთვის და იგი მზად არის პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარის მხრიდან მოისმინოს წინადადებები და ხედვები ამ საკითხთან დაკავშირებით.

您认为应该通过一部关于非政府组织的法律吗? - Fridon Injia 致总理

🔹 “你不觉得应该通过一部关于非政府组织的法律吗?”

🔹“采取措施。结束同居,让法律成为法律!”

🔹 议会政治团体“欧洲社会主义者”弗里登·英贾主席要求通过一项关于非政府组织活动的法律。

📍 该政治团体主席在格鲁吉亚议会全体会议上宣布了这一消息,该国总理伊拉克利·加里巴什维利在会上发表了年度报告。

🔹“在格鲁吉亚,非政府部门获得了 8800 万美元的资金,其中包括来自其他国家的资金,然后是内部储备,想象一下接下来会发生什么......在这里,有了这 8800 万美元的资金,他们站在议会大楼前,其中有年轻人,他们对民主和欧洲的愿望非常热情,但这些非政府组织支持他们”,弗里登·英加说.

🔹 在议会全体会议上,他亲自向 Irakli Gharibashvili 和议会多数派发表讲话,提议通过一项关于非政府组织的法律,该法律将为他们的活动制定框架。

🔹 “你不认为这样一个必须保护自己的政府应该通过一项关于非政府组织的法律,它将一切都放在它的框架内。因为他们在做什么?

• 他们是否发表了政治声明?在做
• 他们是否呼吁不服从? - 他们做到了;
• 他们是否创建了组织结构? - 创造;
• 他们是否要求采取暴力行动来改变宪法安排? - 他们问;
• 是否在宣传针对政府的暴力? - 完成了;

🔹那让我知道这是一个政治组织还是非政府组织?
原来,在我们眼前,在议会面前,正在烤着一大块蛋糕,可以展开。采取行动。同居结束,让法律成为法律吗? - Fridon Injia 说

如果你把事情搞砸了,格鲁吉亚将最终进入 Erekle 时代 - 弗里登·因贾 (Fridon Injia) 对伊拉克利·加里巴什维利总理发表讲话

🔹 “如果你把事情搞砸了,格鲁吉亚最终会进入 Erekle 时代”——弗里登·因贾向总理伊拉克利·加里巴什维利发表讲话。

🔹 在格鲁吉亚议会全体会议上,该国总理伊拉克利·加里巴什维利提交了年度报告,议会政治团体“欧洲社会主义者”弗里登·因贾主席在讲话中暗示了格鲁吉亚参与的预期危险在战争中可能造成。

🔹 “如果你把事情搞砸了,产生了一个小火花,边界就会被拉长400米,乔治亚州就会处于埃雷克勒时代,它会在中间被分成不同的角落。就是这样,我很确定。没有走廊,……这里是东,那里是西……你能想象如果一颗炸弹落在任何城市,会是什么……会谈论哪个 15% 增长。我的朋友们,有什么可以谈论的,我用我的灵魂和心灵告诉你们。你可以随心所欲地听到它,而不会赢得任何分数”,弗里登·因加说。

欧盟委员会的 12 项要求令人不安,表达了激进反对派的叙述——弗里登·英贾

📍 “虚构的欧盟成员候选人身份是专门为乌克兰创造的。”

📍 “欧盟委员会的 12 项要求令人不安,表达了激进反对派的叙述。”

👉 议会政治团体“欧洲社会主义者”主席弗里登·英贾在格鲁吉亚议会全体会议上宣布了这一消息,并向格鲁吉亚总理伊拉克利·加里巴什维利提交了年度报告。

🔹 “我认为这种虚构的欧盟候选资格是专门为乌克兰创造的。因为他战斗,他完成了任务,他保护了许多其他人,这是乌克兰唯一的姿态,当时摩尔多瓦和格鲁吉亚出现在这里” - 弗里登·因加说。

🔹 据他介绍,当时 27 个欧盟成员国中没有一个国家具有欧盟成员资格的候选人身份。

🔹 “没有一个成为欧盟成员国的国家拥有成员国资格。他们的加入只是政治意愿的问题。这对欧盟来说是必要的,这个决定是由大约 4 个国家的第一人做出的。其中,英国虽然这次不是欧盟成员国,但在所有重要问题的决定上都是成熟的。 - Fridon Injia 说。

🔹 至于欧盟相关的尖端国家,正如 Fridon Injia 所指出的,很多国家都是这样,包括埃及,甚至是南非共和国。但同时也是准成员的格鲁吉亚显然履行了自己的义务。

🔹 “这体现在什么方面:这是免签证旅行,是贸易协定,还有很多其他的。免签证旅行的唯一缺点是我们的公民还不能在那里工作,但与此同时,也有一些特殊的国家与一些特殊的国家签订了工作协议。这是下一个工作的问题,”Fridon Injia 补充道。

🔹 在全体会议上,副代表提请注意欧盟委员会的 12 项要求,他认为这些要求令人不安和独裁。

🔹 根据 Fridon Injia 的说法,启动欧盟委员会要求清单并表达激进反对派叙述的 12 项要求令人不安。

🔹 “你从激进反对派的叙述中看不出任何共同点吗?这份清单,那些要求,这是激进反对派正在谈论的路线图。好吧,例如,需要一份文件来摆脱与查尔斯·米歇尔会面的危机,怎么可能到这里来。或者其次,解决两极分化的问题。两极分化在所有国家都存在,但他们没有在那里记录这样的事情,这是由这些人记录的,他们努力工作。他们很酷,他们很年轻,现在他们在什么方面相互竞争?他们知道萨卡什维利很长一段时间都不能出来,这里必须确定一个领导人。这将是非常好的,他们的领导人越早被确定,与他们交谈就会更容易,并且会完成更多的工作,我想是的” - 弗里登·因贾说......

🔹“欧盟委员会的要求从什么开始:消除、考虑、接受、加强、承担、创造、紧急保护、合力、包括、任命、通过法律。我没有见过这样的独裁要求。这是什么宪法?也就是说,发生什么事了,我是代表,人民选出的代表被告知你会接受这个法律? “……弗里登·英贾说。

🔹 他还强调了该国的两极分化问题,欧盟委员会的文件也强调了这一点。

🔹“这里我们在谈论紧张和两极分化,释放萨卡什维利,这篇文章将不再符合欧盟的要求,但会发生什么?! ...会发生什么?!..” - Injia 补充道。

🔹 该政治集团主席认为,即使格鲁吉亚在欧盟委员会的要求清单中排在第一位,他们仍然不会给予格鲁吉亚候选人的地位。

🔹 “我必须告诉你,即使格鲁吉亚在该名单中排名第一,你认为他们会给我们欧盟成员国候选人的地位吗?” - 他们不会给我们的。因此,今天在议会大厅发生的激进反对派的谈话完全脱离了现实。” - Fridon Injia 相信。

🔹 政治团体主席在全体会议上向总理伊拉克利·加里巴什维利发表讲话,并指出他和格鲁吉亚政府为获得候选人地位所做的一切。

🔹 “你参与了这个过程,并为获得国家的地位做了一切,这实际上并没有给予任何帮助。上帝禁止他们给我们候选人身份,但它什么也没给,因为有几十个国家想要加入欧盟。我也非常想要它,这对格鲁吉亚来说非常重要,但格鲁吉亚还没有为它的潜力和经济做好准备。” - Fridon Injia 说

🔹“以波兰为例,在加入欧盟的 10 年里,从欧盟获得了 1010 亿美元,从百分比来看,欧洲获得的金额最大。如果格鲁吉亚像波罗的海国家那样加入欧盟,我相信格鲁吉亚会得到最多的,至少不是最不重要的......” - 副代表补充道。

🔹“因此,总理先生,不要灰心,我告诉你,伊拉克利先生,这也适用于另一个伊拉克利人(Kobakhidze - 议会多数党领袖),因为你是一个强大的团队。因为无论你做了什么,无论你遇到谁,除了那四个国家的第一人,每个人都会告诉你,你很好,……他们创造的记录表明格鲁吉亚有可能成为欧盟确认你很好。你希望格鲁吉亚成为一个民主国家和一切......他是重点,你被告知你真的很好,你应该得到一切,但你很抱歉......没有人可以公开告诉你,但你可以感觉到。这是一个不同的决定,它是其他国家的决定……它与那场战争有关……”——弗里登·英贾说。

如果你不能做这个工作,你就不能选择一个做国家工作的驻法国大使回家——弗里登·因加

“你不能选择一个做国家工作的驻法国大使……如果你做不到,那就回家吧。”

正如议会反对党政治小组主席在委员会会议上所说,格鲁吉亚驻法国大使的不作为损害了国家事务,外交部未能确保新大使人选的遴选。

“如果你从我的一些问题中得出结论,那就太好了,因为你会再次来到议会,你不会再这么热情地说话了。做这项工作,如果你做不到,就回家吧。不要在一个大国——你不能把大使带到法国,你不能选择,你不能决定,每个关心它的人。大国中没有大使必须履行国家职责。 “这与你有关,”MP Injia 说。

就他而言,副部长在被国会议员询问时表示,格鲁吉亚驻法国大使处于挑战模式,该部的领导层有非常强烈的动力和决定加强法国的方向。

. “我很难以这种形式进入评估类别,但我会说,不久的将来可能会提名一位新的候选人。我们希望新的候选资格能够满足您和其他所有人的期望,因为法国是一个需要特别关注的主要地区,是一个或多或少持怀疑态度的国家,需要更多工作。 “因此,该部的领导层有非常强烈的动力和决心来加强这个方向,”康斯坦丁尼说。