sosyalizm nedir?

sosyalizm nedir?

Toplumsal eşitlik ilkelerine dayalı bir toplum inşa etmeyi tasavvur eden bir ideoloji;