Avrupa Sosyalist Parlamento Siyasi Grubu Başkanı Fridon Injia ve Siyasi Grup Üyesi David Zilfimian, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının ana başlıkları şunlardı:

1. Hukuk devletinin yasallığı ve inşası;

2. Olağanüstü seçimler;

3. Anayasa değişiklikleri;

4. Charles Michel'in muhtırası ile ilgili konular;

5. Siyasi durumun kutuplaşması konusu;

????Fridon Injia toplantıda yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetlerinin üstün olduğu yasal ve yasal bir devlet inşa ediyoruz ve Batılı ortaklarımız bu konuda bize yardım ediyor ve onlara bunun için teşekkür ediyoruz." dedi.

????Ona göre, ne yazık ki, bazı Avrupalı veya Amerikalı politikacılar veya Avrupalı parlamenterler tarafından, yasayı hiçe sayma veya suçlulara karşı aşırı bağlılık ve suçluya karşı hoşgörülü tutum olarak kendini gösteren belirli bir baskı var. Geleceğe umutla bakan Gürcü toplumunda oldukça olumsuz algılanan suçluların affı, özellikle son dönemde örneklerini gördüğümüz bu baskının bir sonucuydu. Bu, bugünün konukları tarafından iyi bilinmektedir.

.???? "Avrupalı Sosyalistlerin" pozisyonu, suçlunun kim olursa olsun cezalandırılması gerektiğidir - eski bir cumhurbaşkanı, yüksek rütbeli bir memur veya sıradan bir vatandaş, diğer suçlular cezalandırıldı ve sayılarına göre mevcut veri, 9.500 ve oturuyorlar ve cezalarını çekiyorlar. O (Saakaşvili) onlardan biridir. Bu nedenle herkes kanun önünde eşit olmalıdır. Fridon Injia toplantıda, "Bu konuyla ilgili herhangi bir baskı bizim için kategorik olarak kabul edilemez" dedi.

???? Uzlaşma konusuna gelince, siyasi grup başkanının da belirttiği gibi, failin hukuka tam olarak sorumlu olmasıyla uzlaşma mümkündür. Kişilere ve aileye karşı suç işlememiş kişilerle doğrudan uzlaşma mümkündür.

???? "Suç işlemiş olan kimse sonuna kadar hesabını vermelidir." Ayrıca o dönemde Saakaşvili'nin ortaya koyduğu toplanma ilkesi bugün değil, özümseme ilkesi vardır. Bu nedenle, görev süresi boyunca hüküm giydiği 31 yıl yerine şu anda 6 yıllık cezasını çekiyor. Bu nedenle, tüm suçlular kanun önünde eşit olmalıdır. 9.500 mahkum uzlaşma bahanesiyle serbest bırakılmak isterse ne olacağını hayal edebiliyor musunuz?!" - Fridon Injia dedi.

Siyasi grup başkanının toplantıda belirttiği gibi, ülkede erken, olağanüstü genel seçimlerin yapılmasının yasal veya başka bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu, üyeleri Fridon Injia'nın kendisi ve muhalefet partisinden Davit Zilfimian olan 2020 parlamento seçimleri için geçici araştırma komisyonunun çalışmalarının bir sonucu olarak doğrulandı.

???? "Soruşturma komisyonu tarafından tam teşekküllü bir soruşturma yürütüldü. Onlarca kişi sorguya çekildi, yeniden hesaplamaların yapıldığı özel sandıklar açıldı ve çıkan sonuçlara göre, parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemeyecek normlar içinde bazı eksiklikler veya hatalar vardı. Ayrıca, güncellenmiş seçim yasası kapsamında gerçekleştirilen 2021 yerel yönetim seçimleri, AGİT/ODIR dahil olmak üzere uluslararası izleme kuruluşları tarafından tanınan çok daha iyi organize edilmişti."

???? Erken seçim konusunun belirli siyasi güçler tarafından baştan kaldırılması gerektiğine inanıyor, çünkü bu bir kez daha ülkede gerilim ve düzensizliğin temeli, ekonomik ilerlemenin durgunluğunun başlangıcı, felaket boyutundaki büyük finansal krizden bahsetmiyorum bile. seçimlerin genel olarak ihtiyaç duyduğu kaynaklar.

???? Fridon Injia'ya göre, seçim barajının 2%'ye indirilmesini ve bir hizip oluşturulması için milletvekili sayısının 4'e düşürülmesini öngören anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak, Fridon Injia'ya göre, "Avrupalı sosyalistler, ilk okumada teyit ettikleri bu değişiklikleri memnuniyetle karşılıyor ve destekliyorlar. Konu Meclis'te."

???? Söz konusu değişiklikler, parlamenter faaliyetlerin çok partili olmasını sağlamakta ve demokrasinin kalitesini artırmaktadır.

???? "Ayrıca, meclis grubuna ve hatta mecliste temsil edilen ve meclis faaliyetlerini tam olarak yürüten küçük siyasi partilere, tabii ki yerleşik yasaya göre asgari mali kaynaklarla sağlanması gerektiğine inanıyoruz. , siyasi faaliyetlerini tam olarak yerine getirebilmek için kendilerini diğer siyasi güçlerle ilgili olarak eşitsiz ve adaletsiz koşullarda bulmazken, biz yasal bir devlet inşa etmek istiyoruz” dedi Fridon Injia.

???? Görüşmede Fridon Injia, hakim seçimine de dikkat çekerek, sürecin 2012 yılına göre çok farklı olduğunu kaydetti. Bugün, tanıtım çok daha büyük. İyileştirilecek birçok şey olabilir, ancak süreç iyi gidiyor.

???? Fridon Injia'ya göre İdari Suçlar Kanunu'ndaki değişikliklere gelince, Avrupa tarafından önerilen gerekliliklere göre değiştirilmelidir. Tabii ki, Gürcü zihniyeti üzerine inşa edilmiştir.

???? Davit Zilfimiyan'a göre bugün ülkede büyük bir kutuplaşma var ve bu söz moda bile oldu. Gerçek şu ki, 'Milli Hareket' hala iktidara gelmek için savaşıyor ve buna ahlaki olarak hakkı olmadığına inanıyorum. Uzlaşma konusuna gelince, bu konunun hiç gündemde olmadığına inanıyorum, çünkü tartışmaya başlamak için göremediğim suçtan tövbe gerçeği olmalı" dedi.

???? Toplantıda, Avrupa Konseyi izleme komitesi üyeleri, Charles Michel'in 19 Nisan tarihli anlaşmasının uygulanmasıyla ilgilendi. Fridon Injia'ya göre, Charles Michel'in muhtırası başlangıçta olumlu bir rol oynadı. "Charles Michel anlaşmasının yapay olarak yaratılan krizi hafifletmede kendini gösteren olumlu rolünü oynadığına inanıyorum. Muhtıranın ana konuları zaten uygulandı. Bu, seçim kanunundaki değişikliklere veya hakimlerin seçilmesi meselesine atıfta bulunur. Sizin ve ortaklarımızın baskısı altında suçlular serbest bırakıldı. Bunlar hükümetin aldığı önlemlerdi. O zaman o 9500 mahkum da serbest bırakılacaktı... Ama başka bir ülkede bir suçlunun talep üzerine serbest bırakılması söz konusu değil. Avrupa'da bu tür şeyler olmaz ve eğer Avrupa'ya doğru ilerliyorsak bunu dikkate almalı ve hepimiz hukuka göre hareket etmeliyiz. Kanun herkes için kanun olmalıdır. Bundan sonra olaylar öyle gelişti ki, Charles Michel'in muhtırası neredeyse bizim için kabul edilemez olan Gürcistan Anayasasının yerini aldı. Fridon Injia, "Tüm haber medyası Charles Michel'in muhtırasının tartışılmasıyla başladı" dedi.

???? Davit Zilfimyan'a göre Charles Michel anlaşması olumlu bir olaydı ve o zaman gerçekten gerekliydi ve eğer biri Charles Michel anlaşmasını yerine getirdiyse bu yapıcı bir muhalefetti. "Gürcistan'daki muhalefetten her bahsettiğimizde lütfen ikiye bölün. Bugün bile meclise gitmeyen ve meclis faaliyetlerine katılmayan muhalefet. Dolayısıyla bizce Charles Michel'in anlaşmasının olumlu bir anlaşma olduğuna inanıyoruz. Bu anlaşma baştan sona yerine getirildi ve birileri bu anlaşmayı yerine getirmezse yıkıcı bir muhalefet oldu" dedi.

???? Konuklar ayrıca Gürcistan'ın AB ve NATO yapılarına katılımı konusunda "Avrupalı Sosyalistlerin" yaklaşımıyla da ilgilendiler. Rusya ile ilgili görüşleriyle de ilgilendiler. Davit Zilfimiyan'a göre, Gürcistan Avrupa Birliği'ne ne kadar erken katılırsa, ülke için o kadar iyi olacak. "Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımını mümkün olan her şekilde destekliyoruz. Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini hızlandırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Birçok itiraza rağmen. Gürcistan'ın NATO'ya katılımına gelince, bunun bize bağlı olmadığını biliyorsunuz. Bugün NATO'da değilsek bu Gürcistan'ın suçu değil. Bu nedenle, Avrupa ülkeleri ablukayı ne kadar erken bitirirse, Gürcistan da NATO'ya o kadar erken katılacak. Davit Zilfimyan, "Bundan yana olacağız" dedi. Gürcistan'ın Rusya ile ilişkilerine gelince, kimse coğrafyamızı değiştiremeyeceğine göre, bugün var olan saldırganlığı en aza indirmek için Rusya ile komşuluk ilişkilerini sürdürmek için bir yol bulunması mantıklıdır. "Ülke topraklarının 20%'si Gürcistan'da işgal edildi. Mahallemizde topraklarımızı işgal eden saldırgan bir ülke var. Ayrıca, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri germemek için neden bir çatışma ülkesini kompozisyonuna dahil etmemeye özen gösterdiğini de iyi anlıyoruz. Sizin için çok zor ve bizim için çok zor. Zifimyan, "Bütün bu engelleri aşmaya hazırız" dedi.

???? Fridon Injia'ya göre, Gürcistan hükümeti Avrupa Birliği'ne katılma konusunu zaten ilan etti ve Gürcistan 2024'te bu konuda bir açıklama yapacak ve formlarındaki yapıcı muhalefet bu süreci mümkün olduğunca kolaylaştırmak için her şeyi yapacak." Bu bize bağlı değil ve sorunlarımız sizin tarafınızdan iyi biliniyor. Toprak bütünlüğümüzün ihlal edildiğini. Bir numaralı görevimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmektir. Bu en önemli şey," dedi Fridon Injia.

???? Davit Zilfimyan'a göre, potansiyel olarak gelecekte Gürcistan'da esas olarak yapıcı muhalefetten oluşacak bir koalisyon hükümeti kurulmalıdır. Bugün arka planda "Gürcü Rüyası" ve "Milli Hareket" olmak üzere iki partinin varlığının arka planında yapıcı muhalefet gelişemeyeceğinden, bunun nedeni taraftarların oy kullanmak istememesi değil, tüm seçimlerin böyle olmasıdır. Kim daha "kötü", kim daha "Kötü" yöntemiyle "Kargia" yöntemiyle yürütülüyor. Yani seçmen, bir yandan “Milli Hareket”in geri dönmeyeceğinden korkmakta, bir yandan da başkasının değil, bizim yeniden iktidara gelmemiz gerektiğini söyleyen rüyadır. "Bu yüzden ortam gergin. Seçmenin "Milli Hareket"in seçimlere katılmayacağını bilmesi yeterlidir, o zaman Milli Hareket seçmenlerinin de muhalefete, "Hayal" seçmeninin yarısının da seçimlere dağıtılacağını bilmesi yeterlidir. muhalefet. O zaman "Milli Hareket"in kanlı rejimiyle ülkeye dönmeyeceği korkusu ortadan kalkacaktır. Bugün bu bir sorun," dedi Davit Zilfimian.

???? Fridon Injia'ya göre iki ya da üç parti dışında kalan partiler vizyon ve söylem olarak aynı "Milli Hareket"tir. "Görüşte, yaklaşımlarda, söylemde, eylemlerde hiçbir fark yoktur. İki veya üç taraf dışında hepsi birdir. Seçimle değil, devrimle iktidara gelmek isteyen "Ulusal Hareket" budur" diyen Fridon Injia, "Çözümün ne olabileceğini konuşuyoruz. "Milli Hareket" seçimlere katılmayacağını açıklasa daha iyi olurdu ama bu bir peri masalı ve kapsam dışı bir konu. Çözüm, iktidar partisinin açıklamalarını tutarlı bir şekilde uygulamasıdır. Birincisi - hukukun üstünlüğü, suçlu olan herkes cezalandırılmalıdır. Savcılıkta, rafta görmeyecekleri 2 bin dava var. Bu en büyük sorun. Tüm suçlular cezalandırılmalı, o zaman tüm sorunlar çözülecek. Normal seçimler yapılacak. İstisnalar belirli insan kategorileri için geçerli olabilir. Örneğin, çok çocuğu olan anneler vb. Ş. Bu bizim talebimiz," dedi Fridon Injia. Davit Zilfimiyan'a göre bugün Ulusal Hareket'in işlenen suçların hesabını vermemesi için iktidara gelmesi hayati önem taşıyor. Bu onların bütün kökenidir. "İktidardan kanunun uygulanmasını talep ediyoruz. Halihazırda işlenen suçlara ilişkin olarak

Onaylanır, yetkililer gerekli önlemleri almalı ve suçlu cezalandırılmalıdır. 2012'den beri temel sorunları araştıramıyorlar" - dedi Fridon Injia.???? Toplantı sonunda konuklar, milletvekillerinin gündeme getirdiği konuların kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi üyesi Titus Corlatean'a göre, "Avrupalı Sosyalistlerin" anayasa değişikliklerini ve İdari Suçlar Kanunu'ndaki değişikliklerin uygulanmasını desteklemeleri onlar için önemlidir.

(Оригинал) Если Парламент не примет американскую модель законопроекта о деятельности НПО, мы не будем достойны быть парламентариями

01.03.23

«Мы будем недостойны быть парламентариями и представителями народа, чьи интересы должны защищать, если Парламент не примет американскую модель законопроекта о деятельности НПО.

Это именно тот закон, который очень нужен нашему обществу. Он устанавливает принцип верховенства закона и подчеркивает, что НПО, которые прикрываются правами человека, не должны надеяться на смену правительства.»

Об этом заявил председатель парламентской политической группы «Европейские Социалисты» Фридон Инджия на заседании бюро Парламента, где общественное движение «Сила народа» внесла законопроект «О регистрации иноагентов».

По мнению депутата Инджия, первый вариант законопроекта, внесенный «Силой народа», слишком либеральный и является ползаконом, но во второй версии, которая аналогична закону США, важен каждый пункт.  

«Только в прошлом году НПО, работающие в Грузии, получили 200 миллионов, 88 миллионов из них были из США, а остальные из других стран. Поэтому важно знать, на что идут эти средства и служат ли они интересам страны?» – подчеркнул Фридон Инджия.

По его словам, закон в Грузии должен быть строже, исходя из тех реалий, которые есть в стране, так как она находится в начале пути развития, а у США 200-летний опыт в этом направлении.

Депутат негативно оценил акцию протеста представителей интернет СМИ, проведенную в здании Парламента, перед залом заседаний бюро, на которой они выступали против законопроектов «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния».

«Как будет выглядеть работа Парламента, если все политические группы приведут в Парламент своих сторонников и так будут выражать свою позицию? Такое действие неприемлемо и со стороны руководства Парламента необходимо провести жесткие меры», -заявил Фридон Инджия.

(Оригинал) Фридон Инджия вновь призвал власти страны заинтересоваться деятельностью НПО в Грузии и источниками их финансирования

20.02.23

«Еще в прошлом году, в ходе слушания в Парламенте премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, с трибуны Высшего законодательного органа я обратился к правительству, и парламентскому большинству, заявив о необходимости принятия закона о деятельности НПО», – заявил на заседании бюро Парламента председатель парламентской политической группы «Европейские Социалисты» Фридон Инджия.

По его словам, НПО, финансирование которых только из США составило 88 миллионов долларов, в основном выступали с политическими заявлениями и выступали в качестве политических партий.

«У них созданы такие же структуры как у политических партий. Поэтому еще 23 июня прошлого года я считал необходимым принятие соответствующего закона, который бы регламентировал деятельность этих организаций. Сегодня мы видим НПО, финансируемые другими государствами. Теперь я задаю вопрос, насколько интересы других стран совпадают с интересами моей страны, какие государства финансируют эти организации и какие у них интересы по отношению к Грузии. Это один из важных вопросов.

В течение последних 30 лет эти НПО делали все, что хотели, и имели полную свободу и власть в плоть до назначения чиновников на уровне министров и народных защитников и много другое.

Если мы хотим иметь независимое государство, где интересы Грузии будут защищены, мы не должны делать дело наполовину. Внесенный организацией «Сила народа» законопроект слишком мягкий. США является образцовой страной для мира, так примем такой же закон, как и у них. Если нужно ужесточить какие-то вопросы в законе, то надо ужесточить», – заявил депутат Инджия.  

(Оригинал)Если «Грузинская мечта» не поддержит создание парламентской комиссии по расследованию событий, предшествовавших войне 2008 года, значит они не хотят разоблачать предателей и шпионов, действующих в то время – Фридон Инджия

17.02.23

🔶 «То, что происходит вокруг Иванишвили, это результат коабитации между «Грузинской мечтой» и «Национальным движением». Если бы этого сосуществования не было, и действовало верховенство закона, у нас не было бы нынешней ситуации. Если “Мечта” не поддержит нашу инициативу о создании парламентской комиссии по расследованию войны 2008 года, тогда они сами должны дать ответы общественности. В частности, кто предатели страны, которые и тогда, и сегодня все делают для того, чтобы Грузия вновь потеряла территории”, – заявил инициатор создания временной парламентской комиссии по расследованию событий августовской войны 2008 года, глава «Европейских Социалистов» Фридон Инджия.

По его словам, в течение следующей сессионной недели, возможно состоится коммуникация с депутатами из “Грузинской Мечты”, и, если они не поддержат создание комиссии, значит не хотят разоблачать предателей.

Депутат Инджия считает, что проведение расследования и получение конкретных ответов на все аспекты августовской войны сегодня становится все более актуальным.

«Считаю, что те же самые шпионы и предатели страны, которые все подготовили и осуществили, результатом чего мы получили августовскую войну 2008 года, сегодня продолжают ту же риторику и по-прежнему хотят втянуть Грузию в войну. Уже почти 2 года мы требуем расследования данных деталей, однако сейчас это более актуально, чем, когда-либо», – заявил Инджия.

Sonunda Ulusal Hareket Parçalanacak - Fridon injia

In the end, the “National Movement” will collapse

We have to postpone the draft law on the transparency of foreign influence, although it will still be acceptable, but the American version of this draft law

The recent events surrounding the bills on the transparency of foreign influence have awakened the “National Movement”, which is on the verge of collapse, but in the end, it will still collapse.

This was stated by the chairman of the parliamentary political group “European Socialists” Fridon Injia on the air of Sezoni TV.

“Unfortunately, this situation woke up the “National Movement”, which was on the verge of collapse. However, a few days ago, when the April 9 rally was announced by their representatives, namely Merabishvili, the controversy started here again, including within the “National Movement”. I think that in the end the “national movement” will disintegrate”, said Fridon Injia.

Speaking about the draft law on agents of foreign influence, the MP said that this draft law has already worked and clearly identified groups, non-governmental organizations and two-three-member parties united with them. And now, the state must take upon itself the obligation to protect the country.

“Society should know from which country non-governmental organizations are financed and how it is used. I, as a citizen, ask – to what extent do the interests of that country coincide with the interests of my country? Most of the 15-17 thousand people who came to the rally – 95% – had not read this law. Georgia is not only Tbilisi, the regions and other cities did not know at all what was happening in the capital, what the young people were doing.

As you know, such a law works in the USA. I do not support the second project, which I call a half-law, and which has only an accounting function. We need to adopt the law that works in the United States – strict and results-oriented. Those who fall under the scope of that law are obliged to describe in detail the income, its purpose and the utilization of funds.

I think we should postpone these discussions now, but, in the end, today or tomorrow, this law will still be acceptable”, said MP Injia.

Chairman of the parliamentary political group “European Socialists” Fridon Injia believes that the rule of law should occupy the most important place in the way of building a democratic state. In his opinion, if not, the harmful practice of law enforcement established in Georgia, the political events developed in the country in recent days, would not have taken such a radical form.

The MP believes that the “syndrome of impunity” established in Georgia has been well demonstrated by the so-called During the rallies held in front of the parliament building regarding the “Agents” law, when the representatives of the radical forces acted in unacceptable ways for a peaceful protest.

According to the deputy, the radical part of the rally participants almost broke into the state institution. They started a fire, used the so-called Molotov cocktails at the police. Unfortunately, no one has been punished to date.

“This is what we call “rule of law” and this is what is destroying our country, our statehood. Such actions, which are called improper execution of the law, kill and destroy the law. The law must be supreme and supreme. Then everything will be fine in the country.” – said Fridon Injia.

The chairman of the political group does not rule out the repetition of similar actions by radical forces, but he is sure that they will ultimately not achieve their goal.

Sonunda Milliyetçi Hareket dağılacak - Fridon Eng

📍Sonunda "Milli Hareket" çökecek

🔹 Yabancı etkinin şeffaflığına ilişkin yasa taslağını ertelemek zorundayız, ancak yine de kabul edilebilir olacak, ancak bu yasa taslağının Amerikan versiyonu

🔹 უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროქტების ირგვლივ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა გამოაფხიზლა დაშლის პირას მყოფი „ნაციონალური მოძრაობა“, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ის მაინც დაიშლება.

🔹 ამის შესახებ საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარემ ფრიდონ ინჯიამ ტელეკომპანია „სეზონი TV“-ს ეთერში განაცხადა.

🔹 „სამწუხაროდ, ამ სიტუაციამ გამოაფხიზლა „ნაციონალური მოძრაობა“, რომელიც დაშლის პირას იყო. თუმცა, რამდენიმე დღის წინ, როდესაც მათი წარმომადგენლების, კერძოდ, მერაბიშვილის მიერ დაანონსდა, 9 აპრილის აქცია, აქ ისევ დაიწყო დაპირისპირება, მათ შორის „ნაციონალური მოძრაობის“ შიგნითაც. ვფიქრობ, რომ საბოლო ჯამში „ნაცმოძრაობა“ დაიშლება“, – აღნიშნა ფრიდონ ინჯიამ.

🔹 უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონპროექტზე საუბრისას, დეპუტატმა განაცხადა, რომ ამ კანონპროქტმა უკვე იმუშავა და ნათლად გამოავლინა ჯგუფები, არასამთავრობოები და მათთან გაერთიანებული ორ-სამკაციანი პარტიები. ახლა კი, სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე ქვეყნის დაცვის ვალდებულება.

🔹 „საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, თუ რომელი ქვეყნიდან ფინანსდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და როგორ ხდება ამის ათვისება. მე, როგორც მოქალაქე, ვკითხულობ – რამდენად ემთხვევა იმ ქვეყნის ინტერესები ჩემი ქვეყნის ინტერესებს? აქციაზე გამოსული 15-17 ათასი ადამიანის უმეტესობას – 95%-ს ეს კანონი წაკითხული არ ჰქონდა. საქართველო არ არის მხოლოდ თბილისი, რეგიონებსა და სხვა ქალაქებში საერთოდ არ იცოდნენ, რა ხდებოდა დედაქალაქში, რაზე გამოდიოდნენ ახალგაზრდები.

🔹 მოგეხსენებათ, ასეთი კანონი მუშაობს აშშ-ში. მეორე პროექტს, რომელსაც ნახევრად კანონს ვუწოდებ და რომელსაც მხოლოდ აღრიცხვის ფუნქცია აქვს, მე მხარს არ ვუჭერ. უნდა მივიღოთ კანონი, რომელიც შეერთებულ შტატებში მოქმედებს – მკაცრი და შედეგზე ორიენტირებული. ვინც იმ კანონის მოქმედების არეალში ხვდება, ვალდებულია დაწვრილებით აღწეროს შემოსავალი, მისი მიზნობრიობა და სახსრების ათვისება.

🔹 ვფიქრობ, ახლა უნდა გადავდოთ ეს განხილვები, მაგრამ, საბოლოო ჯამში, დღეს თუ ხვალ, ეს კანონი მაინც მისაღები იქნება“, – განაცხადა დეპუტატმა ინჯიამ.


🔹 საპარლმენტო პოლიტიკური ჯგუფის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარე ფრიდონ ინჯია მიიჩნევს, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე უმთავრესი ადგილი კანონის უზენაესობას უნდა ეკავოს. მისი აზრით, რომ არა, კანონის აღსრულებისადმი საქართველოში დამკვიდრებული მავნე პრაქტიკა, ქვეყანაში ბოლო დღეებში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენები, ასეთ რადიკალურ ფორმას არ მიიღებდა.

🔹 დეპუტატი თვლის, რომ საქართველოში ერთგვარად დამკვიდრებული „დაუსჯელობის სინდრომი“ კარგად გამოვლინდა ე.წ. „აგენტების შესახებ“ კანონთან დაკავშირებით პარალმენტის შენობის წინ გამართული აქციების დროს, როდესაც, რადიკალური ძალების წარმომადგენლები მშვიდობიანი საპროტესტო აქციისთვის მიუღებელი მეთოდებით მოქმედებდნენ.

🔹 აქციის მონაწილეთა რადიკალური ნაწილი დეპუტატის თქმით, თითქმის შეიჭრა სახელმწიფო დაწესებულებაში. მათ გააჩინეს ცეცხლი, გამოიყენეს ე.წ. მოლოტოვის კოქტეილები პოლიციის მიმართ. სამწუხაროდ, დღემდე არავინ არ დასჯილა.

🔹 „ეს არის ის, რასაც ჩვენთან „კანონის უზენაესობა“ ჰქვია და ეს არის ის, რაც ანგრევს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სახელმწიფოებრიობას. მსგავსი ქმედებები, რომელსაც კანონის არა ჯეროვნად შესრულება ჰქვია, კანონს კლავს, ანადგურებს. კანონი უნდა იყოს უმაღლესი და უზენაესი. მაშინ ქვეყანაში ყველაფერი რიგზე იქნება“. – განაცხადა ფრიდონ ინჯიამ.

🔹 პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე არ გამორიცხავს მსგავსი ქმედებების განმეორებას რადიკალური ძალების მხრიდან, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ისინი საბოლოო ჯამში, მიზანს ვერ მიაღწევენ.