Avrupa Sosyalist Parlamento Siyasi Grubu Başkanı Fridon Injia ve Siyasi Grup Üyesi David Zilfimian, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının ana başlıkları şunlardı:

1. Hukuk devletinin yasallığı ve inşası;

2. Olağanüstü seçimler;

3. Anayasa değişiklikleri;

4. Charles Michel'in muhtırası ile ilgili konular;

5. Siyasi durumun kutuplaşması konusu;

????Fridon Injia toplantıda yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetlerinin üstün olduğu yasal ve yasal bir devlet inşa ediyoruz ve Batılı ortaklarımız bu konuda bize yardım ediyor ve onlara bunun için teşekkür ediyoruz." dedi.

????Ona göre, ne yazık ki, bazı Avrupalı veya Amerikalı politikacılar veya Avrupalı parlamenterler tarafından, yasayı hiçe sayma veya suçlulara karşı aşırı bağlılık ve suçluya karşı hoşgörülü tutum olarak kendini gösteren belirli bir baskı var. Geleceğe umutla bakan Gürcü toplumunda oldukça olumsuz algılanan suçluların affı, özellikle son dönemde örneklerini gördüğümüz bu baskının bir sonucuydu. Bu, bugünün konukları tarafından iyi bilinmektedir.

.???? "Avrupalı Sosyalistlerin" pozisyonu, suçlunun kim olursa olsun cezalandırılması gerektiğidir - eski bir cumhurbaşkanı, yüksek rütbeli bir memur veya sıradan bir vatandaş, diğer suçlular cezalandırıldı ve sayılarına göre mevcut veri, 9.500 ve oturuyorlar ve cezalarını çekiyorlar. O (Saakaşvili) onlardan biridir. Bu nedenle herkes kanun önünde eşit olmalıdır. Fridon Injia toplantıda, "Bu konuyla ilgili herhangi bir baskı bizim için kategorik olarak kabul edilemez" dedi.

???? Uzlaşma konusuna gelince, siyasi grup başkanının da belirttiği gibi, failin hukuka tam olarak sorumlu olmasıyla uzlaşma mümkündür. Kişilere ve aileye karşı suç işlememiş kişilerle doğrudan uzlaşma mümkündür.

???? "Suç işlemiş olan kimse sonuna kadar hesabını vermelidir." Ayrıca o dönemde Saakaşvili'nin ortaya koyduğu toplanma ilkesi bugün değil, özümseme ilkesi vardır. Bu nedenle, görev süresi boyunca hüküm giydiği 31 yıl yerine şu anda 6 yıllık cezasını çekiyor. Bu nedenle, tüm suçlular kanun önünde eşit olmalıdır. 9.500 mahkum uzlaşma bahanesiyle serbest bırakılmak isterse ne olacağını hayal edebiliyor musunuz?!" - Fridon Injia dedi.

Siyasi grup başkanının toplantıda belirttiği gibi, ülkede erken, olağanüstü genel seçimlerin yapılmasının yasal veya başka bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu, üyeleri Fridon Injia'nın kendisi ve muhalefet partisinden Davit Zilfimian olan 2020 parlamento seçimleri için geçici araştırma komisyonunun çalışmalarının bir sonucu olarak doğrulandı.

???? "Soruşturma komisyonu tarafından tam teşekküllü bir soruşturma yürütüldü. Onlarca kişi sorguya çekildi, yeniden hesaplamaların yapıldığı özel sandıklar açıldı ve çıkan sonuçlara göre, parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemeyecek normlar içinde bazı eksiklikler veya hatalar vardı. Ayrıca, güncellenmiş seçim yasası kapsamında gerçekleştirilen 2021 yerel yönetim seçimleri, AGİT/ODIR dahil olmak üzere uluslararası izleme kuruluşları tarafından tanınan çok daha iyi organize edilmişti."

???? Erken seçim konusunun belirli siyasi güçler tarafından baştan kaldırılması gerektiğine inanıyor, çünkü bu bir kez daha ülkede gerilim ve düzensizliğin temeli, ekonomik ilerlemenin durgunluğunun başlangıcı, felaket boyutundaki büyük finansal krizden bahsetmiyorum bile. seçimlerin genel olarak ihtiyaç duyduğu kaynaklar.

???? Fridon Injia'ya göre, seçim barajının 2%'ye indirilmesini ve bir hizip oluşturulması için milletvekili sayısının 4'e düşürülmesini öngören anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak, Fridon Injia'ya göre, "Avrupalı sosyalistler, ilk okumada teyit ettikleri bu değişiklikleri memnuniyetle karşılıyor ve destekliyorlar. Konu Meclis'te."

???? Söz konusu değişiklikler, parlamenter faaliyetlerin çok partili olmasını sağlamakta ve demokrasinin kalitesini artırmaktadır.

???? "Ayrıca, meclis grubuna ve hatta mecliste temsil edilen ve meclis faaliyetlerini tam olarak yürüten küçük siyasi partilere, tabii ki yerleşik yasaya göre asgari mali kaynaklarla sağlanması gerektiğine inanıyoruz. , siyasi faaliyetlerini tam olarak yerine getirebilmek için kendilerini diğer siyasi güçlerle ilgili olarak eşitsiz ve adaletsiz koşullarda bulmazken, biz yasal bir devlet inşa etmek istiyoruz” dedi Fridon Injia.

???? Görüşmede Fridon Injia, hakim seçimine de dikkat çekerek, sürecin 2012 yılına göre çok farklı olduğunu kaydetti. Bugün, tanıtım çok daha büyük. İyileştirilecek birçok şey olabilir, ancak süreç iyi gidiyor.

???? Fridon Injia'ya göre İdari Suçlar Kanunu'ndaki değişikliklere gelince, Avrupa tarafından önerilen gerekliliklere göre değiştirilmelidir. Tabii ki, Gürcü zihniyeti üzerine inşa edilmiştir.

???? Davit Zilfimiyan'a göre bugün ülkede büyük bir kutuplaşma var ve bu söz moda bile oldu. Gerçek şu ki, 'Milli Hareket' hala iktidara gelmek için savaşıyor ve buna ahlaki olarak hakkı olmadığına inanıyorum. Uzlaşma konusuna gelince, bu konunun hiç gündemde olmadığına inanıyorum, çünkü tartışmaya başlamak için göremediğim suçtan tövbe gerçeği olmalı" dedi.

???? Toplantıda, Avrupa Konseyi izleme komitesi üyeleri, Charles Michel'in 19 Nisan tarihli anlaşmasının uygulanmasıyla ilgilendi. Fridon Injia'ya göre, Charles Michel'in muhtırası başlangıçta olumlu bir rol oynadı. "Charles Michel anlaşmasının yapay olarak yaratılan krizi hafifletmede kendini gösteren olumlu rolünü oynadığına inanıyorum. Muhtıranın ana konuları zaten uygulandı. Bu, seçim kanunundaki değişikliklere veya hakimlerin seçilmesi meselesine atıfta bulunur. Sizin ve ortaklarımızın baskısı altında suçlular serbest bırakıldı. Bunlar hükümetin aldığı önlemlerdi. O zaman o 9500 mahkum da serbest bırakılacaktı... Ama başka bir ülkede bir suçlunun talep üzerine serbest bırakılması söz konusu değil. Avrupa'da bu tür şeyler olmaz ve eğer Avrupa'ya doğru ilerliyorsak bunu dikkate almalı ve hepimiz hukuka göre hareket etmeliyiz. Kanun herkes için kanun olmalıdır. Bundan sonra olaylar öyle gelişti ki, Charles Michel'in muhtırası neredeyse bizim için kabul edilemez olan Gürcistan Anayasasının yerini aldı. Fridon Injia, "Tüm haber medyası Charles Michel'in muhtırasının tartışılmasıyla başladı" dedi.

???? Davit Zilfimyan'a göre Charles Michel anlaşması olumlu bir olaydı ve o zaman gerçekten gerekliydi ve eğer biri Charles Michel anlaşmasını yerine getirdiyse bu yapıcı bir muhalefetti. "Gürcistan'daki muhalefetten her bahsettiğimizde lütfen ikiye bölün. Bugün bile meclise gitmeyen ve meclis faaliyetlerine katılmayan muhalefet. Dolayısıyla bizce Charles Michel'in anlaşmasının olumlu bir anlaşma olduğuna inanıyoruz. Bu anlaşma baştan sona yerine getirildi ve birileri bu anlaşmayı yerine getirmezse yıkıcı bir muhalefet oldu" dedi.

???? Konuklar ayrıca Gürcistan'ın AB ve NATO yapılarına katılımı konusunda "Avrupalı Sosyalistlerin" yaklaşımıyla da ilgilendiler. Rusya ile ilgili görüşleriyle de ilgilendiler. Davit Zilfimiyan'a göre, Gürcistan Avrupa Birliği'ne ne kadar erken katılırsa, ülke için o kadar iyi olacak. "Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımını mümkün olan her şekilde destekliyoruz. Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini hızlandırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Birçok itiraza rağmen. Gürcistan'ın NATO'ya katılımına gelince, bunun bize bağlı olmadığını biliyorsunuz. Bugün NATO'da değilsek bu Gürcistan'ın suçu değil. Bu nedenle, Avrupa ülkeleri ablukayı ne kadar erken bitirirse, Gürcistan da NATO'ya o kadar erken katılacak. Davit Zilfimyan, "Bundan yana olacağız" dedi. Gürcistan'ın Rusya ile ilişkilerine gelince, kimse coğrafyamızı değiştiremeyeceğine göre, bugün var olan saldırganlığı en aza indirmek için Rusya ile komşuluk ilişkilerini sürdürmek için bir yol bulunması mantıklıdır. "Ülke topraklarının 20%'si Gürcistan'da işgal edildi. Mahallemizde topraklarımızı işgal eden saldırgan bir ülke var. Ayrıca, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri germemek için neden bir çatışma ülkesini kompozisyonuna dahil etmemeye özen gösterdiğini de iyi anlıyoruz. Sizin için çok zor ve bizim için çok zor. Zifimyan, "Bütün bu engelleri aşmaya hazırız" dedi.

???? Fridon Injia'ya göre, Gürcistan hükümeti Avrupa Birliği'ne katılma konusunu zaten ilan etti ve Gürcistan 2024'te bu konuda bir açıklama yapacak ve formlarındaki yapıcı muhalefet bu süreci mümkün olduğunca kolaylaştırmak için her şeyi yapacak." Bu bize bağlı değil ve sorunlarımız sizin tarafınızdan iyi biliniyor. Toprak bütünlüğümüzün ihlal edildiğini. Bir numaralı görevimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmektir. Bu en önemli şey," dedi Fridon Injia.

???? Davit Zilfimyan'a göre, potansiyel olarak gelecekte Gürcistan'da esas olarak yapıcı muhalefetten oluşacak bir koalisyon hükümeti kurulmalıdır. Bugün arka planda "Gürcü Rüyası" ve "Milli Hareket" olmak üzere iki partinin varlığının arka planında yapıcı muhalefet gelişemeyeceğinden, bunun nedeni taraftarların oy kullanmak istememesi değil, tüm seçimlerin böyle olmasıdır. Kim daha "kötü", kim daha "Kötü" yöntemiyle "Kargia" yöntemiyle yürütülüyor. Yani seçmen, bir yandan “Milli Hareket”in geri dönmeyeceğinden korkmakta, bir yandan da başkasının değil, bizim yeniden iktidara gelmemiz gerektiğini söyleyen rüyadır. "Bu yüzden ortam gergin. Seçmenin "Milli Hareket"in seçimlere katılmayacağını bilmesi yeterlidir, o zaman Milli Hareket seçmenlerinin de muhalefete, "Hayal" seçmeninin yarısının da seçimlere dağıtılacağını bilmesi yeterlidir. muhalefet. O zaman "Milli Hareket"in kanlı rejimiyle ülkeye dönmeyeceği korkusu ortadan kalkacaktır. Bugün bu bir sorun," dedi Davit Zilfimian.

???? Fridon Injia'ya göre iki ya da üç parti dışında kalan partiler vizyon ve söylem olarak aynı "Milli Hareket"tir. "Görüşte, yaklaşımlarda, söylemde, eylemlerde hiçbir fark yoktur. İki veya üç taraf dışında hepsi birdir. Seçimle değil, devrimle iktidara gelmek isteyen "Ulusal Hareket" budur" diyen Fridon Injia, "Çözümün ne olabileceğini konuşuyoruz. "Milli Hareket" seçimlere katılmayacağını açıklasa daha iyi olurdu ama bu bir peri masalı ve kapsam dışı bir konu. Çözüm, iktidar partisinin açıklamalarını tutarlı bir şekilde uygulamasıdır. Birincisi - hukukun üstünlüğü, suçlu olan herkes cezalandırılmalıdır. Savcılıkta, rafta görmeyecekleri 2 bin dava var. Bu en büyük sorun. Tüm suçlular cezalandırılmalı, o zaman tüm sorunlar çözülecek. Normal seçimler yapılacak. İstisnalar belirli insan kategorileri için geçerli olabilir. Örneğin, çok çocuğu olan anneler vb. Ş. Bu bizim talebimiz," dedi Fridon Injia. Davit Zilfimiyan'a göre bugün Ulusal Hareket'in işlenen suçların hesabını vermemesi için iktidara gelmesi hayati önem taşıyor. Bu onların bütün kökenidir. "İktidardan kanunun uygulanmasını talep ediyoruz. Halihazırda işlenen suçlara ilişkin olarak

Onaylanır, yetkililer gerekli önlemleri almalı ve suçlu cezalandırılmalıdır. 2012'den beri temel sorunları araştıramıyorlar" - dedi Fridon Injia.???? Toplantı sonunda konuklar, milletvekillerinin gündeme getirdiği konuların kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi üyesi Titus Corlatean'a göre, "Avrupalı Sosyalistlerin" anayasa değişikliklerini ve İdari Suçlar Kanunu'ndaki değişikliklerin uygulanmasını desteklemeleri onlar için önemlidir.

“ევროპელი სოციალისტების” განცხადება

🔷პოლიტიკური პარტია „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარე ფრიდონ ინჯია და პარტიის პოლიტიკური გუნდი კატეგორიულად გმობს ტელეკომპანია „იმედის“ გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმას, რომელმაც პერმანენტული და ძალადობრივი სახე მიიღო.

🔷„ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციის მონაწილე რადიკალური ჯგუფების ქმედებები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ ხელს უშლიან მათ პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში, ფიზიკურად ესხმიან თავს “იმედის” ჟურნალისტებს.

🔷მედიის მიმართ ბულინგი შორს არის ევროპული ფასეულობებისა და ღირებულებებისაგან, რაზეც ასე აპელირებენ მარგინალური ჯგუფები.

🔷აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს. შესაბამისად, დანაშაულის შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, მოვუწოდებთ შესაბამის სამსახურებს, ჩაატარონ მოკვლევა, გამოავლინონ ამ ქმედების ჩამდენი პირები, გაატარონ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები და დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა სრული მოცულობით, რადგან ასეთი ფაქტების მიჩქმალვა იქნება ცუდი პრეცედენტი. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია დაუყონებლივ დაიწყოს გამოძიება აღნიშულ ფაქტზე.

🔷ასევე, მოვუწოდებთ აქციის ორგანიზატორებს მაქსიმალური პასუხისმგებლობით მოეკიდონ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, განსაკუთრებით რადიკალური ჯგუფების ქმედებებთან მიმართებაში გაუთვალისწინებელი საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად“. – ნათქვამია განცხადებაში.

აუცილებელი სახელმწიფო ამ გარდამტეხ მომენტში ყველაფერი გააკეთოს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად – ფრიდონ ინჯია

📍 აუცილებელი და მნიშვნელოვანია სახელმწიფო იდგეს თავის სიმაღლეზე და ამ გარდამტეხ მომენტში ყველაფერი გააკეთოს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად – ფრიდონ ინჯია

✅საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარის ფრიდონ ინჯიას გამოსვლა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც დეპუტატმა „პოლიტიკური დებატების“ ფორმატში ქვეყანაში მიმდინარე ყველაზე აქტუალური პოლიტიკური მოვლენები მიმოიხილა.

✅პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარემ თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა სახელმწიფოებს შორის მეგობრობის საკითხზე, რაც მისი აზრით, პირობითია, რადგან როგორც წესი, ამ მეგობრობის უკან დგას ამა თუ იმ ქვეყნის ინტერესები.

✅„ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ზოგჯერ პოლიტიკა და სიმართლე განსხვავდება ერთმანეთისგან. ყველაფერს თავისი წესები აქვს. ამ შემთხვევაში მე მინდა მაქსიმალურად სიმართლე ვთქვა. რაზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. პირველი, ქვეყნებს შორის მეგობრობაზე. მეგობრობა სახელმწიფოებს შორის ეს არის პირობითი და ისიც გარკვეულ ეტაპზე.

✅განსაკუთრებით რთულია დიდი სახელმწიფოსა და პატარა სახელმწიფოს ურთიერთმეგობრობა. ყველას აქვს თავისი ინტერესები. მეგობრობა სახელმწიფოებს შორის პრაქტიკულად, არ არსებობს.

✅ამ სახელმწიფოებიდან მე მაინც გამოვყოფ საქართველოს, რომელმაც თავისი წარსული ისტორიით, აწმყოთი დაამტკიცა, რომ მართლაც იცის მეგობრობა და ბევრ შემთხვევაში ეს მეგობრობა თავის საზიანოდაც კი გამოსდის, მაგრამ მადლობა ღმერთს ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ასეთი ქვეყანა გვარგუნა ღმერთმა“, – აღნიშნა დეპუტატმა.

✅ ფრიდონ ინჯიას შეფასებით, „უცხოური გავლენის გამჭვირვალეობის შესახებ“ კანონპროექტში არის პატარა მარცვალი საიმისოდ, რომ ქვეყანამ თავიდან აიცილოს გარე ჩარევა, განამტკიცოს თავისი სუვერენიტეტი, მაგრამ ეს საკმაოდ რთული საკითხია.

✅პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა უნდა იყოს გამჭვირვალე.

✅ „გუშინ იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე იყოს საუბარი, რომ თუკი ჩვენ მივიღებთ კანონპროექტს „უცხოური გავლენის გამჭვირვალეობის შესახებ“, ჩვენ დავკარგავთ რამდენიმე მილიონს ეს იქნება წყლის მომარაგებიდან თუ სხვა პროექტებიდან.

✅საქმე იმაში გახლავთ, რომ რის ფასად ხდება ეს? ის ქვეყანა, რომელიც აფინანსებს რომელიმე რეგიონის წყლით მომარაგებას, ერთდროულად ის ისეთ დაფინანსებას ახორციელებს, რომელიც შეიძლება მიუღებელი იყოს ჩვენთვის“, – განაცხადა ფრიდონ ინჯიამ.

✅დეპუტატის განცხადებით, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან ხდება უხეში ჩარევა ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში და უდიდესი ზეწოლაა საქართველოს სასამართლო სისტემაზე.

✅„მსოფლიოში 200 ქვეყანაა და ამ პატარა ქვეყნის მიმართ, როგორიც საქართველოა, სადაც 3 ნახევარი მილიონი მოსახლეა, ისეთი „მონსტრი“ ქვეყანა როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია, 20 დღის განმავლობაში რამდენიმეჯერ აკეთებს მწვავე განცხადებას საქართველოსთან მიმართებაში და ჭკუას გვარიგებს.

✅არა მგონია მათ ქართველი ხალხის პრობლემები ადარდებდეთ. მათ თავიანთი ინტერსები აქვთ.

✅თუ შენ მეგობარი ხარ, და მეგობრად თვლი შენს თავს, მაშინ რას ნიშნავს მრავალჯერადად დააფინანსო სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედი სხვადასხვა დაჯგუფებები. ასწავლო იარაღის გამოყენება და სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზება.

✅ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ხდება მოსამართლეების დასანქცირება, რომლებიც საქართველოს სახელით მოქმედებენ და ამ დროს, თავად ამერიკის შეერთებული შტატების მოსამართლეებს გამოაქვთ განაჩენი, სადაც მაგალითისთვის, ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს 460 წლიან სასჯელს უყენებენ, რაც სრულ აბსურდად მიმაჩნია.

✅არსებობს ბევრი მაგალითი, თუ როგორ ცდილობდნენ საქართველოს ჩართვას ომში საკუთარი ინტერსებიდან გამომდინარე.

✅ გნებავთ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ელჩი საქართევლოში, რომელიც შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს მოთხოვნით, რომ ომში ჩართულიყო საქართველო.

✅მე არ ვისაუბრებ 2008 წლის მოვლენებზე, რადგან ეს საკითხი ბოლომდე არ არის დადგენილი და გამოძიებული, მაგრამ მე კარგად მახსოვს სენატორ ჯონ მაკკეინის წაქეზებები და ის შედეგები, თუ რა მოგვიტანა ამ წაქეზებებმა, რის ფასად და როგორ დაისაჯა საქართველო“, – განაცხადა ფრიდონ ინჯიამ.

✅პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია სახელმწიფო იდგეს თავის სიმაღლეზე და ამ გარდამტეხ მომენტში ყველაფერი გააკეთოს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად.

Позиция и вопросы депутата Фридона Инджия по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния»

15.04.24

📍 Глава парламентской политической группы “Европейские Социалисты” Фридон Инджия в ходе рассмотрения нашумевшего законопроекта  “О прозрачности иностранного влияния” на заседании комитета по юридическим вопроса Парламента Грузии, заявил, что правящая партия должна довести дело до конца и, наконец, принять этот закон.

🔷 Депутат считает, что правящая партия должна внести в Парламент законопроект, аналогичный американскому «FARA».

“Почему Соединенные Штаты Америки являются могущественной страной? Именно потому, что США приняли этот закон, и таким образом они защищают свой суверенитет, устойчивость и  стабильность государства», – подчеркнул депутат.

🔷Касательно отношения ряда европейских стран к этому закону, депутат отметил, что он был принят Великобританией, а во Франции одобрен верхней палатой Национального собрания.

🔷 «Следует отметить, что Франция всегда выделялась среди европейских стран тем, что постоянно ставила под сомнение свое вступление в военный альянс НАТО.

Вы спросите, почему этот закон не принят в других странах Европы? Потому что Соединенные Штаты Америки не дают им права принять этот закон”, – заявил Инджия.

При этом он задал несколько вопросов лидеру парламентского большинства Мамуке Мдинарадзе, представившему коллегам законопроект на заседании комитета.

✏️Почему вы не представили законопроект, аналогичный американскому «FARA», который действует в США и сегодня, и он касается не только НПО, но юридических и физических лиц, и даже религиозных конфессии?

✏️Кто является дружественным государством для Грузии и какие аргументы у вас есть, чтобы доказать, что, то или иное государство является дружественной страной для нас?

✏️Почему в законопроекте нет статьи об уголовной ответственности? Или хотя бы почему штрафы, предусмотренные законопроектом, не адекватны?

🔷 «Сегодня на заседании комитета часто звучали заявления о дружественных Грузии странах. Но я должен сказать, что дружественного государства не существует. Все это очень условно, так как каждая страна имеет свои интересы по отношению к тому или иному государству, и их интересы четко можно обнаружить по отношению к нашей стране.

🔷Для нас главное, чтобы эти обоюдные интересы гармонировали друг с другом. Поэтому какое-то время такая дружба может существовать в большой политике.

🔷Почему этот закон российский, или почему вы хотите назвать этот закон российским?

🔷Потому что хотите убедить людей в том, что если это русский закон, то он – плохой. Но в мире много законов, которые одинаковы  как в США, Австралии, так и в Китае, России… Почему бы нам и эти законы не назвать российскими?! … Здесь нет никаких сомнительных интересов, которые бы пересекались», – отметил Инджия.

🔷 По его мнению, важно, чтобы представленный законопроект полностью соответствовал вызовам, стоящим сегодня перед страной, и точно отражал политическую ситуацию, иначе его принятие будет бессмысленным.

🔷Депутат считает, что законопроект должен предусматривать статью об уголовной ответственности, и размер штрафов, должен быть адекватным.  

ფრიდონ ინჯიას შეკითხვები „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის“ შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით

📍 საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის “ევროპელი სოციალისტების” თავმჯდომარის ფრიდონ ინჯიას გამოსვლა იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე, სადაც „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის“ შესახებ კანონპროექტი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ წარადგინა.

✏️რატომ არ წარმოადგინეთ ეგრეთ წოდებული „ფარას“ ანალოგიური კანონპროექტი?

✏️ ვინ არის საქართველოს მეგობარი სახელმწიფო და რა არგუმენტაცია გაქვთ იმის დასამტკიცებლად, რომ ესა თუ ის სახელმწიფო საქართველოსთვის მეგობარი ქვეყანაა?

✏️რატომ არ არის კანონპროექტში მუხლი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ? ან თუნდაც, კანონპროექტით გათვალისწინებული ჯარიმები რატომ არ არის ადეკვატური?

🔷ამ კითხვებით მიმართა ფრიდონ ინჯიამ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე უმრავლესობის ლიდერს მამუკა მდინარაძეს.

🔷დეპუტატის განცხადებით, კანონპროექტი „უცხოურო გავლენის გამჭვირვალობის“ შესახებ ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.

🔷„დღეს კომიტეტის სხდომაზე ხშირად ისმოდა განცხადება ჩვენი მეგობარი ქვეყნების შესახებ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მეგობარი ქვეყანა არ არსებობს. ეს ყველაფერი პირობითია, რადგან ყველა ქვეყანას თავისი ინტერესი აქვს ამა თუ იმ სახელმწიფოსთან მიმართებაში და ცალსახად შეიძლება მოიძებნოს მათი ინტერსები ჩვენი ქვეყნის მიმართ.

🔷 ჩვენთვის მთავარია, რომ ინტერესები თანხვედრაში იყოს ერთმანეთთან. აქედან გამომდინარე, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეიძლება იყოს ასეთი მეგობრობა.

ჩვენ უპატრონო ერი ვართ. ასე თქვა თავის დროზე ჭაბუა ამირეჯიბმა, და მართლაც ეს იკვეთება და ასე ჩანს.

რატომ არის ეს კანონი რუსული?

🔷ან რატომ გინდათ დაარქვათ ამ კანონს რუსული?

🔷იმიტომ, რომ დააჯეროთ.. თუ რუსულია, ესე იგი ეს კანონი ცუდია. მაგრამ მსოფლიოში არის ბევრი კანონი, რომელიც ერთი და იგივეა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ავსტრალიაში, ჩინეთში, რუსეთში. რატომ არ ვარქმევთ ამ კანონებს რუსულ კანონს?! … იქ არ არის ის საეჭვო ინტერესები, რაც აქ იკვეთება.

🔷 ახლა რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, რომ ეს კანონი არის მნიშვნელოვანი.

🔷ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1937-38 წელს, იქნა შემოტანილი ეგრეთ წოდებული „ფარას“ კანონი, რომელიც დღემდე მუშაობს, სადაც გათვალისწინებულია ყველაფერი არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, არამედ კანონი შეეხება როგორც იურიდიულ, ასევე ფიზიკურ პირებს და საეკლესიო კონფესიებს“, – განაცხადა ფრიდონ ინჯიამ.

🔷პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ პარლამენტში სწორედ „ფარას“ ანალოგიური კანონპროექტის წარდგენა უნდა მომხდარიყო მმართველი პარტიის მხრიდან.

🔷„ამერიკის შეერთებული შტატები რატომ არის ძლიერი სახელმწიფო? სწორედ იმიტომ, რომ მას მიღებული აქვს ასეთი კანონი. ამით იგი იცავს თავის სუვერენიტეტს, თავის სიმტკიცეს, ქვეყნის მდგრადობას“, – აღნიშნა დეპუტატმა.

🔷 პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარის განცხადებით, მმართველმა პარტიამ კანონპროექტთან დაკავშირებით საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანოს და საბოლოოდ მიიღოს წარმოდგენილი კანონი.

🔷რაც შეეხება რიგი ევროპული ქვეყნების დამოკიდებულებას ამ კანონთან, როგორც დეპუტატმა განაცხადა, ანალოგიური კანონი მიღებულია დიდ ბრიტანეთში, ხოლო საფრანგეთში მიღებულია ეროვნული ასამბლეის ზედა პალატის მიერ.

🔷“უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის ქვეყნებიდან საფრანგეთი ყოველთვის გამოირჩეოდა იმ მხრივაც, რომ იგი მუდმივად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა თავისი ქვეყნის გაერთიანებას ნატოში სამხედრო ალიანსში.

რატომ არ არის ევროპის სხვა ქვეყნებში ეს კანონი მიღებული? იმიტომ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ აძლევს მათ ამ კანონის მიღების უფლებას“, – განაცხადა დეპუტატმა.

🔷ფრიდონ ინჯიას თქმით, ძალზე საყურადღებო და საგულისხმოა მამუკა მდინარაძის მიერ კომიტეტის სხდომაზე მოყვანილი მაგალითი, საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ოფიციალური ანგარიშის შესახებ, სადაც ყურადღებაა გამახვილებული იმის თაობაზე, თუ როგორ ერევა ამერიკის შეერთებული შტატები საფრანგეთის პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ საკითხებში, რაც დეპუტატის აზრით, ბევრ რამეზე მეტყველებს და გასათვალისწინებელია.

🔷პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტი სრულად შეესაბამებოდეს დღეს ქვეყანაში არსებულ მოთხოვნებსა და გამოწვევბს და ზუსტად ასახავდეს პოლიტიკურ მოცემულობას, სხვა შემთხვევაში, ის არასრულყოფილი კანონი იქნება.

🔷აქედან გამომდინარე, ფრიდონ ინჯიას განცხადებით, უპრიანი იქნებოდა კანონპროექტში ყოფილიყო მუხლი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ. ასევე, ჯარიმები, რომელიც ჩადებულია პროექტში, ყოფილიყო ადეკვატური. მით უფრო, როგორც ფრიდონ ინჯიამ აღნიშნა, თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს პრეზიდენტის ბოლო დროინდელ არაადეკვატურ პოზიციებს თუ გადაწყვეტილებებს.

ავთანდილ ენუქიძის განცხადება ბიუროს სხდომაზე “ქართული ოცნების” მიერ ინიცირებულ “უცხოური გავლენის გამჭვირვალეობის შესახებ” კანონპროექტთან დაკავშირებით

საქართველოს პარლამენტის ვიცე- სპიკერის, საპარლამემტო პოლიტიკური ჯგუფის “ევროპელი სოციალისტების” წევრის ავთანდილ ენუქიძის განცხადება ბიუროს სხდომაზე “ქართული ოცნების” მიერ ინიცირებულ “უცხოური გავლენის გამჭვირვალეობის შესახებ” კანონპროექტთან დაკავშირებით