每月档案:财年

📌 在二读中,议会接受了弗里登·因加的立法动议,该动议在2024年议会选举中获得通过。层压身份证使投票成为可能

პარლამენტმა მეორე მოსმენით დეპუტატ ფრიდონ ინჯიას საკანონმდებლო ინიციატივა მიიღო, რომელიც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში არაელექტრონული, ე.წ. ლამინირებული პირადობის მოწმობებით ხმის მიცემას ხდის შესაძლებელს.

დეპუტატებმა 81-ხმით, ერთხმად დაუჭირეს მხარი “ევროპელი სოციალისტების” თავმჯდომარის ფრიდონ ინჯიას საკანონმდებლო ინიციატივას საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ცვლილების განხორციელების თაობაზე.

როგორც ინჯიას მიერ წარდგენილი კანონის პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, მოქმედი საარჩევნო კოდექსის ნორმის თანამხმად, საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც არაელექტრონული პირადობის მოწმობა აქვს, კონსტიტუციით გათვალისწინებული საარჩევნო უფლებით ვერ ისარგებლებს, რითაც საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს კონსტიტუციური უფლება შეეზღუდებათ. კერძოდ, ისინი მონაწილეობას ვერ მიიღონ არჩევნებში და ვერ დააფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას.

ამ საკითხთან დაკავშირებით გასულ კვირას ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა, რის შემდეგაც ითქვა, რომ 2011 წლამდე გაცემული ყველა პირადობის მოწმობა გაუქმდება.

როგორც მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, კანონმდებლობა საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც “რელიგიური მოსაზრებების” გამო ID ბარათების აღებაზე უარს ამბობენ, გამონაკლისს დაუშვებს. კობახიძის თქმით, “რელიგიური მოსაზრებების” გამო დაახლოებით 65 ადამიანი ამბობს უარს ID ბარათის შეცვლაზე, ხოლო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ასევე რამდენიმე ათეული.

https://www.interpressnews.ge/ka/article/779516-parlamentma-meore-mosmenit-pridon-injias-sakanonmdeblo-iniciativa-miigo-romelic-2024-clis-saparlamento-archevnebshi-ec-laminirebuli-piradobis-mocmobebit-xmis-micemas-xdis-shesazlebels

ფრიდონ ინჯიამ პარლამენტის პლენარულს სხდომაზე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკვშირებით საკუთარი ინიციატივა მეორე მოსმენით წარადგინა, რომლის მიხედვითაც, ელექტრონული საიდენტიფიკაციო მოწმობის არმქონე პირებს შეეძლებათ გამოიყენონ ქვეყნის კონსტიტუციით მინიჭებული ხმის უფლება და არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა

📍 საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარემ ფრიდონ ინჯიამ პარლამენტის პლენარულს სხდომაზე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკვშირებით საკუთარი ინიციატივა მეორე მოსმენით წარადგინა, რომლის მიხედვითაც, ელექტრონული საიდენტიფიკაციო მოწმობის არმქონე პირებს შეეძლებათ გამოიყენონ ქვეყნის კონსტიტუციით მინიჭებული ხმის უფლება და არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა.

🟠 პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საკითხს მეორე მოსმენით უყარეს კენჭი და 81 ხმით 0-ის წინააღმდეგ დაუჭირეს მხარი.

(原文)应尽可能激励处于征兵年龄的年轻人服义务兵役——弗里登·因吉亚 (Fridon Indzhiya)

29.11.23

🔷 Председатель парламентской политической группы “Европейские Cоциалисты” Фридон Инджия считает, что молодые люди призывного возраста должны быть максимально мотивированы пройти воинскую подготовку и пользоваться определенными привилегиями.

🔷 “Молодежь должна быть максимально мотивирована для того, чтобы исполнить воинскую обязанность и должна пользоваться привилегиями. К примеру, для призывников можно установить льготы по банковским кредитами или предложить другие финансовые бенефиты. Возможно, для этого потребуется принять отдельный закон. Также важно, чтобы информация об этих льготах и привилегиях была доведена до общественности правильно и исчерпывающе. Необходимо провести правильную информационную кампанию.

 🔷 Я считаю, что если гражданин Грузии призывного возраста, и здоровье позволяет ему исполнить воинскую обязанность, он должен пройти военную подготовку, и этот вопрос не должен подлежать обжалованию.

Недопустимо, чтобы в законе была дыра, позволяющая уклоняться от военной службы”, – заявил Фридон Инджия на пленарном заседании Парламента.

Заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе сегодня представил Парламенту проект поправок к Кодексу обороны.

Fridon Injia认为,为了应征入伍,年轻人应该受到尽可能多的激励和特权,在这方面,政府向公众提供适当的信息非常重要。国家最高立法机构国防部副部长格里戈尔·焦尔加泽提出了《国防法》修正案的项目。

📍 საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარეს ფრიდონ ინჯიას მიაჩნია, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გასაწვევად ახალგაზრდა უნდა იყოს მაქსიმალურად მოტივირებული და პრივილეგირებული, რასთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოებისთვის შესაბამისი ინფორმაციის სწორად მიწოდების უზრუნველყოფა.
ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ „თავდაცვის კოდექსში“ ცვლილებების პროექტი წარადგინა.

🔷 დეპუტატის განცხადებით, ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაძლოა საჭირო გახდეს შესაბამისი კანონის მიღება.

🔷 „ჯარში გასაწვევად ახალგაზრდა უნდა იყოს მაქსიმალურად პრივილეგირებული და მოტივირებული. ამ თვალსაზრისით წვევამდელებისთვის დაწესდეს შეღავათები, იგივე საბანკო სესხებთან, თუ სხვა სახის ფინანსურ ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. ამისთვის ალბათ ცალკე კანონის მიღება იქნება საჭირო. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია საზოგადობამდე სწორად და გასაგებად იყოს მიტანილი. რისთვისაც საჭირო იქნება სწორი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, თუ რასთან გვაქვს საქმე.

🔷 მიმაჩნია, რომ თუკი საქართველოს მოქალაქეს ეკუთვნის ჯარში გაწვევა და მას ჯანმრთელობა აძლევს ამის საშუალებას, ეს საკითხი გასაჩივრებას არ უნდა ექვემდებარებოდეს. აქ ცალსახად უნდა მოქმედებდეს კანონი და თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და ამას არ უნდა სჭირდებოდეს სასამართლო“, – განაცხადა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ფრიდონ ინჯიამ.

(Оригинал) Депутаты во втором чтении единогласно проголосовали за законопроект Фридона Инджия о предоставлении права голосования неэлектронными удостоверениями личности на выборах в Парламент в 2024 году

29.11.23

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал за законодательную инициативу главы «Европейских Социалистов» Фридона Инджия, касающуюся предоставления права голосования неэлектронными удостоверениями личности на предстоящих в 2024 году парламентских выборах.

На пленарном заседании депутат Инджия представил во втором чтении проект поправок к Избирательному кодексу, согласно которому граждане Грузии, не имеющие электронного ID, смогут воспользоваться избирательными правами, гарантированными Конституцией страны и участвовать в выборах так называемыми ламинированными удостоверениями личности.

Члены Парламента 81 голосом единогласно поддержали законодательную инициативу.


Согласно пояснениям к законопроекту, действующие нормы Избирательного Кодекса не позволяют гражданам Грузии, имеющим неэлектронные удостоверения личности, голосовать на выборах, тем самым ограничивая конституционные права этих граждан.

На минувшей неделе состоялась встреча между представителями парламентской оппозиции и правящей партии, после которой было отмечено, что все удостоверения личности, выданные до 2011 года, будут аннулированы.
Как заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, законодательство сделает исключение для тех граждан Грузии, которые отказываются получать электронные удостоверения личности по “религиозным соображениям”. Их количество не превышает 65 человек.
А число тех, кто не может заменить старые удостоверения на электронные по состоянию здоровья, также не превышает нескольких десятков.

1 2 3 …… 7