Archives mensuelles : PMnovembre

📌 En deuxième lecture, le Parlement a accepté l'initiative législative de Fridon Injia, qui a été adoptée lors des élections législatives de 2024. Les cartes d'identité plastifiées permettent de voter

პარლამენტმა მეორე მოსმენით დეპუტატ ფრიდონ ინჯიას საკანონმდებლო ინიციატივა მიიღო, რომელიც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში არაელექტრონული, ე.წ. ლამინირებული პირადობის მოწმობებით ხმის მიცემას ხდის შესაძლებელს.

დეპუტატებმა 81-ხმით, ერთხმად დაუჭირეს მხარი “ევროპელი სოციალისტების” თავმჯდომარის ფრიდონ ინჯიას საკანონმდებლო ინიციატივას საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ცვლილების განხორციელების თაობაზე.

როგორც ინჯიას მიერ წარდგენილი კანონის პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, მოქმედი საარჩევნო კოდექსის ნორმის თანამხმად, საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც არაელექტრონული პირადობის მოწმობა აქვს, კონსტიტუციით გათვალისწინებული საარჩევნო უფლებით ვერ ისარგებლებს, რითაც საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს კონსტიტუციური უფლება შეეზღუდებათ. კერძოდ, ისინი მონაწილეობას ვერ მიიღონ არჩევნებში და ვერ დააფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას.

ამ საკითხთან დაკავშირებით გასულ კვირას ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა, რის შემდეგაც ითქვა, რომ 2011 წლამდე გაცემული ყველა პირადობის მოწმობა გაუქმდება.

როგორც მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, კანონმდებლობა საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც “რელიგიური მოსაზრებების” გამო ID ბარათების აღებაზე უარს ამბობენ, გამონაკლისს დაუშვებს. კობახიძის თქმით, “რელიგიური მოსაზრებების” გამო დაახლოებით 65 ადამიანი ამბობს უარს ID ბარათის შეცვლაზე, ხოლო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ასევე რამდენიმე ათეული.

https://www.interpressnews.ge/ka/article/779516-parlamentma-meore-mosmenit-pridon-injias-sakanonmdeblo-iniciativa-miigo-romelic-2024-clis-saparlamento-archevnebshi-ec-laminirebuli-piradobis-mocmobebit-xmis-micemas-xdis-shesazlebels

ფრიდონ ინჯიამ პარლამენტის პლენარულს სხდომაზე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკვშირებით საკუთარი ინიციატივა მეორე მოსმენით წარადგინა, რომლის მიხედვითაც, ელექტრონული საიდენტიფიკაციო მოწმობის არმქონე პირებს შეეძლებათ გამოიყენონ ქვეყნის კონსტიტუციით მინიჭებული ხმის უფლება და არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა

📍 საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარემ ფრიდონ ინჯიამ პარლამენტის პლენარულს სხდომაზე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკვშირებით საკუთარი ინიციატივა მეორე მოსმენით წარადგინა, რომლის მიხედვითაც, ელექტრონული საიდენტიფიკაციო მოწმობის არმქონე პირებს შეეძლებათ გამოიყენონ ქვეყნის კონსტიტუციით მინიჭებული ხმის უფლება და არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა.

🟠 პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საკითხს მეორე მოსმენით უყარეს კენჭი და 81 ხმით 0-ის წინააღმდეგ დაუჭირეს მხარი.

(Original) Les jeunes en âge de conscription doivent être motivés autant que possible à accomplir le service militaire obligatoire - Fridon Indzhiya

29.11.23

🔷 Председатель парламентской политической группы “Европейские Cоциалисты” Фридон Инджия считает, что молодые люди призывного возраста должны быть максимально мотивированы пройти воинскую подготовку и пользоваться определенными привилегиями.

🔷 “Молодежь должна быть максимально мотивирована для того, чтобы исполнить воинскую обязанность и должна пользоваться привилегиями. К примеру, для призывников можно установить льготы по банковским кредитами или предложить другие финансовые бенефиты. Возможно, для этого потребуется принять отдельный закон. Также важно, чтобы информация об этих льготах и привилегиях была доведена до общественности правильно и исчерпывающе. Необходимо провести правильную информационную кампанию.

 🔷 Я считаю, что если гражданин Грузии призывного возраста, и здоровье позволяет ему исполнить воинскую обязанность, он должен пройти военную подготовку, и этот вопрос не должен подлежать обжалованию.

Недопустимо, чтобы в законе была дыра, позволяющая уклоняться от военной службы”, – заявил Фридон Инджия на пленарном заседании Парламента.

Заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе сегодня представил Парламенту проект поправок к Кодексу обороны.

Fridon Injia estime que pour être enrôlés dans le service militaire obligatoire, les jeunes doivent être motivés et privilégiés autant que possible, et à cet égard, il est important de fournir au public l'information appropriée de la part du gouvernement. plus haut organe législatif du pays, le vice-ministre de la Défense Grigol Giorgadze a présenté le projet d'amendements au "Code de la Défense".

📍 Le président du groupe politique « Socialistes européens » du Parlement géorgien Fridon Injia estime que les jeunes doivent être motivés et privilégiés autant que possible afin d'être enrôlés dans le service militaire obligatoire, et à cet égard, il est important de fournir l'information appropriée du public de la part du gouvernement.
Le vice-ministre de la Défense Grigol Giorgadze a présenté le projet d'amendements au "Code de la défense" au plus haut organe législatif du pays.

🔷 Selon le député, il pourrait être nécessaire d'adopter une loi pertinente concernant ce qui précède.

🔷 « Pour être enrôlé dans l'armée, un jeune homme doit être le plus privilégié et motivé possible. De ce point de vue, des avantages devraient être établis pour les conscrits, de même qu'en ce qui concerne les prêts bancaires ou d'autres types de soutien financier. Une loi distincte sera probablement nécessaire à cet effet. Il est également important que ces informations soient transmises au public de manière correcte et compréhensible. Pour cela, il sera nécessaire de mener une véritable campagne d’information sur ce à quoi nous sommes confrontés.

🔷 Je crois que si un citoyen géorgien a le droit d'être enrôlé dans l'armée et que sa santé le lui permet, cette question ne devrait pas faire l'objet d'un appel. Ici, la loi et la décision du ministère de la Défense devraient s'appliquer, et il ne devrait pas être nécessaire de recourir à un tribunal", a déclaré Fridon Injia lors de la séance plénière du Parlement.

(Оригинал) Депутаты во втором чтении единогласно проголосовали за законопроект Фридона Инджия о предоставлении права голосования неэлектронными удостоверениями личности на выборах в Парламент в 2024 году

29.11.23

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал за законодательную инициативу главы «Европейских Социалистов» Фридона Инджия, касающуюся предоставления права голосования неэлектронными удостоверениями личности на предстоящих в 2024 году парламентских выборах.

На пленарном заседании депутат Инджия представил во втором чтении проект поправок к Избирательному кодексу, согласно которому граждане Грузии, не имеющие электронного ID, смогут воспользоваться избирательными правами, гарантированными Конституцией страны и участвовать в выборах так называемыми ламинированными удостоверениями личности.

Члены Парламента 81 голосом единогласно поддержали законодательную инициативу.


Согласно пояснениям к законопроекту, действующие нормы Избирательного Кодекса не позволяют гражданам Грузии, имеющим неэлектронные удостоверения личности, голосовать на выборах, тем самым ограничивая конституционные права этих граждан.

На минувшей неделе состоялась встреча между представителями парламентской оппозиции и правящей партии, после которой было отмечено, что все удостоверения личности, выданные до 2011 года, будут аннулированы.
Как заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, законодательство сделает исключение для тех граждан Грузии, которые отказываются получать электронные удостоверения личности по “религиозным соображениям”. Их количество не превышает 65 человек.
А число тех, кто не может заменить старые удостоверения на электронные по состоянию здоровья, также не превышает нескольких десятков.