Kategori Arşivleri: Kategorize edilmemiş

15 Ekim'de, parlamento siyasi grubu "Avrupa Sosyalistleri" ile Maliye Birinci Bakan Yardımcısı Giorgi Kakauridze ile ülkenin yasama organında 2022 devlet bütçesi projesine ilişkin bir toplantı yapıldı.

???? 15 Ekim'de, parlamento siyasi grubu "Avrupa Sosyalistleri" ile Maliye Birinci Bakan Yardımcısı Giorgi Kakauridze ile ülkenin yasama organında 2022 devlet bütçesi projesine ilişkin bir toplantı yapıldı.

???? "2022 devlet bütçesi projesi nüfusun sosyal güvenliğine odaklanmıyor. Devlet bir şekilde insanların işten memnuniyetini üstlenmez ve sorunlarını çözmenin yollarını bulamazsa, kırsal kesimde yaşayan nüfusun 50%'si çok zor bir durumda olacak” dedi Fridon Injia.

????Parlamenter siyasi grup "Avrupa Sosyalistleri"nin başkanına göre, amacı nüfus kitleleri için kredi kaynaklarına erişim olacak bir ticari yatırım devlet bankası oluşturmak gerekiyor. "Neden bir devlet bankası yapamıyor? yaratılmış olmak?" Örneğin, Norveç'te özel banka yoktur ve devlet bankaları vardır. Neden Gürcistan'da finanse ettiğiniz 10%'nin devlet bütçesine gideceği bir devlet bankası oluşturulamıyor? Bu, gelirleri artırmanın mekanizmalarından ve seçeneklerinden biridir. Fon artışından bahsediyorsak vs. gelir artmaz ise devlette bir şey olmaz. O köylüye gidecek ve onun iyiliği için çalışacak bu mekanizmadan bahsediyoruz. Şimdi ortaya çıktı ki devlet programları maddi imkanları olanlar için, maddi durumu olmayanlar için hiçbir şey onlarla gitmiyor ve ikinci olarak devletin finansman için harcadığı para tamamen özel bankalara gidiyor. Bu nedenle özel bankaların bu yılki karı 1 milyar civarında. Devlete gelirse, yarım milyar GEL bile olsa, ülke için ne kadar para olacak" - toplantıda Fridon Injia'ya Giorgi Kakauridze'ye sordu.
Ona göre devlet, nüfusun sosyal güvenlik sorunlarını çözmeyi kendi üzerine almazsa ülkenin durumu çok zor olacaktır.
Fridon Injia, "İlçelerdeki belediye başkanları ve valilerin yerel halka karşı hiçbir sorumlulukları yoktur ve onların refahını umursamıyorlar ve bu insanlar kendilerini beslemeye bırakılıyor" dedi.
???? Bugünkü toplantıya, davetli alanın uzmanları ile siyasi grup ofisinin üyeleri katıldı.

Fridon Injia - Saakashvili'yi siyasi tutuklu olarak görmüyorum, Gürcü ve Strasbourg mahkemelerinin kendisine mahkum ettiği suçtan cezasını çekiyor.

???? Fridon Injia - Saakashvili'yi siyasi tutuklu olarak görmüyorum, Gürcü ve Strasbourg mahkemelerinin kendisine mahkum ettiği suçtan cezasını çekiyor.
????"Avrupalı Sosyalistler"in başkanı Fridon Injia, Gürcistan ve Strasbourg mahkemeleri tarafından verilen suçtan dolayı cezasını çekmekte olduğu için Mikheil Saakashvili'yi siyasi bir mahkum olarak görmediğini belirtiyor.
???? Ona göre dün "Milli Hareket" mitingine gelenler, hükümetin ülke yönetiminden memnun olmayan ve rahatsız olan kişiler.
????"Dün toplananlar, hükümetin ülke yönetiminden memnun olmayan ve rahatsız olan kişilerdir. Adaleti bulamayan insanlar. Mikheil Saakashvili'ye gelince, Saakashvili'yi siyasi bir mahkum olarak görmüyorum. Mahkum olduğu suçtan cezasını çekiyor. Hem Gürcü mahkemesi hem de Strazburg mahkemesi. Adalet herkes için olmalıdır. Adalet olsaydı ve devlet tüm suçluları adil bir şekilde cezalandırsaydı, yüzde 90 orada toplanmazdı” dedi Fridon Injia.
https://1tv.ge/news/fridon-injia-saakashvili-politpatimrad-ar-mimachnia-sasjels-ikhdis-danashaulistvis-romelic-qartulma-da-strasburgis-sasamartlom-gamoutana/?fbclid=IwAR0gd_sMlTEP6-5DdXVfTFjygxy33U-iJQDipYMtd6Et2oH53gvMWbt2fJU

"Avrupalı sosyalistler" kavramı.

Gürcistan'ın ana siyasi partisi "Avrupa Sosyalistleri".

C o n c e f c i a

Misyon: Sosyal Adalet

Gürcistan tarihinin son otuz yılının sonuçları, ülke nüfusunun hem kırsal hem de kentsel alanlarda önemli ölçüde fakirleştiğini göstermiştir. Nüfusun büyük bir kısmı, esas olarak ekonomik zorluklar nedeniyle, anavatanlarını terk ederek dünyanın farklı ülkelerinde fiziksel hayatta kalmanın yollarını aramaktadır. Bu arayışta zaman geçer ve ülke için sonsuza kadar kaybolur. Demografik durum feci şekilde kötüleşti. 1989 verilerine göre Gürcistan'da 5,5 milyon insan yaşıyordu ve bugün ülke neredeyse yarı yarıya azaldı. Emeklilik güvencesi, emeklinin hak ettiği, kaygısız ve onurlu bir yaşlılık için ihtiyaç duyduğu miktarın dörtte biri. Kırsal nüfus, iç kilit pazarın güvensizliği, satın alma gücü ve dış pazara erişim eksikliği nedeniyle büyük miktarlarda tarımsal ürün yetiştirme motivasyonunu kaybetmiştir. Köyün kurtarılması gibi hayati bir meseleden devlet sorumlu değildir. Eğitim seviyesi kritik bir seviyeye ulaştı, dünyadaki en düşük seviyelerden biri. Gelecek vadeden bir genç ortaya çıkarsa, farklı ülkelerdeki vakıfların ve uluslararası kuruluşların ilgi odağı olur ve belirli mekanizmalar aracılığıyla okumak veya çalışmak için yurtdışına seyahat eder. Ve oradan, çoğu durumda geri dönüş yoktur. Ayrıca, devlet ideolojisinin yokluğu nedeniyle, ayrılan gençlerin aile üyeleri bu süreci sıklıkla memnuniyetle karşılamakta ve bu da sosyal sermayenin artması yerine önlenemez bir şekilde azalmasına neden olmaktadır. Devlet bu süreci durdurmak için harekete geçmez. Herhangi bir devletin gücünün, refahının ve istikrarlı gelişiminin temeli olan toprak bütünlüğü konusu, önemsiz ve ikincil hale geldi.

Bütün bunlar devletin iç ve dış siyasi seyrinin değişmesi gerektiğini gösteriyor. Ülkenin çıkarları, pragmatik, çok vektörlü bir dış politika ve halkın ekonomik refahı ve sosyal eşitliği üzerine kurulu modern bir ilerici sosyalist sisteme geçişi gerektiriyor. Bu amaca ulaşmak için, "Avrupalı Sosyalistler" ülkenin hayatta kalması ve hızlı kalkınması için bir program geliştirdiler (web sitesindeki tam sürüme bakın:  www.eurosocialists.ge buna göre:

Gürcistan Çok vektörlü bir dış ve iç politika yürütmeli, başarılı ülkelerin (Avrupa, Asya, Amerika) hızlı ekonomik kalkınma deneyimini paylaşmalı ve ülkemizin çıkarlarını, tarihi, etnik-dini, kültürel ve zihinsel özelliklerini dikkate almalıdır;

Gürcistan Diasporalarla ilgili politikasını kökten değiştirmelidir. Yurtdışında yaşayan tüm Gürcüler Gürcistan vatandaşı olmalıdır. Kaybedecek Gürcülerimiz yok. Gürcü kanı taşıyanı ve Gürcü vatandaşlığını kabul edecek herkesi vatanın hizmetine sunmalıyız;

bilinçli Devletin malının milletin malı olduğu ve dokunulmaz olduğu kabul edilmelidir. Konunun derinlemesine incelenmesi ve analizinin bir sonucu olarak, genel bir halk referandumu yoluyla, Gürcistan'ın stratejik öneme sahip bir nesnesi kavramı - toprak, su, doğal kaynaklar, faydalı mineraller ve diğerleri - tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır. Bundan elde edilen gelir her yıl halkın refahı için kullanılmalı, şimdi olduğu gibi yurtdışına kaçmamalı veya birkaç düzine kişinin mülküne devredilmemelidir. Devlet, bu listeye dahil edilecek tüm stratejik nesneleri kademeli olarak itfa yoluyla veya gerekirse diğer yasal normlarla geri almalıdır;

bankacılık Sektördeki oligopolün düzenlenmesi, halkın para ve kredi hizmetlerine ücretsiz erişimi için devletin bir devlet ticaret bankası oluşturması;
Arazi ve doğal kaynaklar yasası önemli ölçüde değiştirilmelidir. Öncelikle kontrolsüz tarım arazisi transferi durdurulmalı;

saf Su kaynakları, devletin özel koruma ve denetiminin bir nesnesi haline gelmelidir. Mülkiyete sahip çıkmazsak ve her şeyi pervasızca yabancılaştırmazsak, Gürcistan egemenliğini kaybedecek, zaten dışarıdan yönetilen ulusötesi holdinglerin ve şirketlerin bir koluna dönüşecek ve Gürcistan sadece coğrafi bir kavram olarak kalacak;

hayati Önemli konulara karar verebilmek için ülkede referandum yapma uygulaması getirilmelidir. Tek tek şehirler ve belediyeler, karşılaştıkları sorunlara göre ülkenin birliği ve istikrarı çerçevesinde referandum yapabilmelidir. Referandum düzenleme prosedürü açıkça tanımlanmalı ve prosedür basit olmalıdır;

Gürcistan'da Tarım ve işleme sanayinin geliştirilmesi öncelikli bir yön haline gelmeli, devlet kırsal alanlarda tarım ürünlerinin üretimini düzenlemeli ve fazla ürünlerin satışını garanti etmelidir. Kırsal alanlarda ülkemizin tarım ürünlerine olan talebi önemli ölçüde artıracak ve ek istihdam yaratacak ekolojik olarak temiz organik çiftliklerin oluşturulmasını teşvik etmeli;

köy Demografik istikrar ve daha fazla gelişme için, meraların ve çevredeki arazi kaynaklarının köye geri döndürülmesi, orman, su ve balık kaynaklarının kullanım haklarının devrine ilişkin kararlar alınırken devletin çıkarlarına öncelik vermesi gerekir. yüzyıllardır bu kaynaklardan geleneksel olarak yararlanan yerel nüfus;

sağlık hizmeti Devletin öncelikli bir sektörü olmalı, nüfus tarafından erişilebilir olmalı ve temelde ücretsiz - devlet tarafından finanse edilmelidir, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, hastanelerin çoğunluğu belediyelere ait olmalıdır. Tüm köylerde ilkyardım yapılabilmesi için polikliniklerin restore edilmesi;

eyalet, sırayla, oligopol için düzenleyici bir mekanizma olacak ilaç üretimi yaratmalı ve nüfus ilaçları uygun fiyata satın alabilecek;
Okul öncesi, okul ve üniversite eğitimi ücretsiz olmalı - devlet tarafından finanse edilmelidir. Temel bilimin canlanmasına ve teknolojik alanların geliştirilmesine özel önem verilmelidir;

devletin Emeklilere, özürlülere ve gazilere özel dikkat gösterilmelidir. Emekli maaşları, kendilerine iyi yaşam koşulları ve dinlenme olanakları sağlayacak miktarda belirlenmeli;

birçok çocuk Aileler, ülke için özel bir özen ve teşvik nesnesi haline gelmelidir;

Enerji Bu, Gürcistan'ın gelecekteki siyasi ve ekonomik istikrarının ana belirleyici faktörlerinden biri olan alandır, bu nedenle devlet bu alana özel önem vermeli, 10 MW'ın üzerinde kapasiteye sahip hidroelektrik santrallerin daha fazla payı olmalıdır. yönetimlerini, teknolojik iyileştirmelerini ve ana dağıtım yöntemlerini ve işlevlerini belirleyen devlete ait;

ülkede Su, gaz ve elektrik tedarikinde tekelleşmenin önüne geçilmelidir. Nüfus, onu kimden satın alacağını seçebilmelidir;

yapay olarak Ülkenin asıl görevi, yaratılan Gürcü-Abhaz ve Gürcü-Oset çatışmasını çözmek olmalıdır. Yeni yaklaşımlar tanımlanmalıdır – tüm ilgili (iç veya dış) tarafların katılımıyla doğrudan müzakere moduna geçilmelidir;

ülke Silahlı kuvvetlerde hizmet tüm sosyal sınıflar için zorunlu olmalıdır. Genç ve ailesi için prestijli ve gurur verici hale gelmelidir. İlgili ayrıcalıklardan yararlanmalıdırlar. Cinsiyet ve sosyal statüleri ne olursa olsun tüm gençlerin askerlik yapması zorunludur. Bu, bir gencin hayatında ülkeye sevgi ve bağlılık duygusunun oluşmasını sağlayacak ve kariyer gelişimi için bir kartvizit olacak önemli bir aşama olmalıdır.

yukarıdakilerden Uygulanırsa, Gürcistan'ın birliğini ve hızlı ekonomik gelişimini sağlayacak bir devlet modeli elde edeceğiz, çekici, ilgi çekici, örnek olacak ve herkes tarafından kabul edilebilir bir ülke elde edeceğiz. Bu sadece politik-ekonomik sorunu değil, aynı zamanda demografik sorunu da çözecektir. Bu, Gürcistan'ı kurtarmak için bir ön koşuldur.

28 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen "Avrupa Sosyalistleri" Partisi Siyasi Konseyi tarafından 2021-08-42 (28.08.2021-15) sayılı tutanaklara göre onaylandı.

Parti Başkanı:
F. bu bir melek