Aylık Arşivler: b56Cuma1256856231+00:00

"Avrupalı Sosyalistlerin" Öncelikleri.

Partinin ana ideolojisi

Partinin ana ideolojisi milli ve vatansever ruha dayanmaktadır. "Avrupa Sosyalistleri"nin gelecek planında en önemli yer, sosyal adalet ilkesine dayalı bir devletin yaratılmasının temeli olacak nüfusun sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesidir. Ülkenin güvenliği, milliyetçiliği ve toprak bütünlüğünün restorasyonu partinin ana öncelikleridir.

Dış politika

Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik alanına entegrasyonu geri dönüşü olmayan bir yoldur ve bunun alternatifi yoktur. Parti, ülkenin dış seyrinin çok vektörlü politika ve iyi komşuluk ilişkilerine yönelik olması gerektiğine inanıyor. Siyasi parti, açıkladığı ana hedeflere ulaşmak için tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde olmayı amaçlamaktadır.

Gürcistan Parlamentosu'ndaki Öncelikler

Partinin faaliyetinin temel amacı, ülkedeki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmek için aktif olarak çalışmak ve yapıcı bir ortamda hükümete karşı çıkmak olacaktır. Bu bağlamda, yasama organında çeşitli önemli kanun tasarıları başlatılacaktır.

Partinin acil planları

"Avrupa Sosyalistleri"nden oluşan siyasi ekip, Gürcistan genelinde parti faaliyetlerini genişletmeyi ve yerel özyönetim seçimlerine uygun bir şekilde hazırlanmayı planlıyor.

Avtandil Enukidze'nin Parlamentonun olağanüstü oturumunda yaptığı konuşma

Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, parlamento siyasi grubu "Avrupa Sosyalistleri" üyesi Avtandil Enukidze, Gürcistan Parlamentosu'nun Başbakan'ın yıllık raporu üzerinde siyasi bir tartışmanın yapıldığı olağanüstü toplantısında. Gürcistan, Iraklis Gharibashvili, nüfus tarafından Avtandil Enukidze adına gerekli olan zamanında yanıt için hükümet üyelerine teşekkür etti ve alınan mektuplarla ilgili olarak.

Avtandil Enukidze, Gürcistan Başbakanı Irakli Gharibashvili'yi, ne işi bozan ne de hiçbir şey yapmayan bu çalışanların devlet yapılarını zamanında temizlemeye çağırdı. Avtandil Enukidze'ye göre, devlet yapılarında çalışan bu kategorideki insanlar "sanayi rüşvetine" bağımlıdır.

Fridon Injia: Tamar Zhvania'nın istifası beklenmedikti

Parlamento siyasi grubu "Avrupa Sosyalistleri" başkanı Fridon Injia, Tamar Zhvania'nın Merkez Seçim Komisyonu başkanlığı görevinden istifa etme kararını beklenmedik buluyor.
"Tamar Zhvania'nın Merkez Seçim Komisyonu başkanlığı görevinden istifa kararı herkes için gerçekten beklenmedikti. Ben, Gürcistan Parlamentosu'nun 31 Ekim'deki parlamento seçimlerinin geçici soruşturma komisyonunun bir üyesi olarak, seçimlerle bağlantılı olarak sunulan materyalleri yakından tanıdım ve inceledim. Bu nedenle, Tamar Zhvania'nın ofisi adına, yalnızca küçük kusurları ve teknik hataları saymazsak, 31 Ekim parlamento seçimlerinde hiçbir tahrifat olmadığını güvenle söyleyebilirim." Dedi.
 Ona göre, 8 Temmuz'da soruşturma komisyonunun, komisyonun seçim komisyonuna belirli tavsiyeler geliştirdiğine göre, komisyonun çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bir sonuç ve bir karar taslağı sunacağı belirtilmelidir.
"Komisyonun çalışmalarını, bize belirli seçim bölgelerinin sorunlarını derinlemesine inceleme fırsatı veren önemli bir süreç olarak değerlendirebilirim. Komisyon son aşamasında ve geliştirilen tavsiye ve önerilerin Merkez Seçim Komisyonu'nun gelecekteki çalışmaları için önemli olacağını düşünüyorum" dedi.
"Avrupa Sosyalistleri" siyasi grubunun başkanı, Tamar Zhvania'ya yönelik küfür ve hakaret kampanyasının yanlış olduğuna inanıyor.
 "Tüm seçim süreci ve sonrasında kendisine yöneltilen büyük baskı, küfür ve hakaretler için Parlamento Soruşturma Komisyonu toplantısında Tamar Zhvania'dan şahsen özür diledim. Bunun Tamar Zhvania'ya karşı yanlış bir davranış olduğuna ve bu tür ifadelerin gerçekten ona ait olmadığına inanıyorum," dedi Fridon Injia.
Ona göre bu gösteri çok daha iyi yapılabilirdi, ancak pandemi, ülkedeki siyasi durum, tartışmalar ve çeşitli grupların parti hedeflerini gerçekleştirmeleri için baskıları olduğu gibi bunun birçok nesnel nedeni vardı. Merkez Seçim Komisyonu üzerindeki baskı da buradan geliyor.