Aylık Arşivler: b35Çarşamba1235435116+00:00

Ukrayna'daki savaştan iki hafta önce Parlamento kürsüsünden kardeşimiz Ukrayna'nın Minsk anlaşmasını yerine getirmesi gerektiğini ilan ettim, o zaman hala Donetsk ve Lugansk'ın bağımsız devletler olarak tanınmama ihtimali vardı.

🔹 "Ukrayna'daki savaştan iki hafta önce, Parlamento kürsüsünden kardeşimiz Ukrayna'nın Minsk anlaşmasını yerine getirmesi gerektiğini ilan ettim, o zaman hala Donetsk ve Lugansk'ın bağımsız devletler olarak tanınmama ihtimali vardı."

🔹 Parlamento siyasi grubu "Avrupa Sosyalistleri" başkanı Fridon Injia, yüksek yasama organının genel kurul toplantısında bunu açıkladı.

🔹 "İki hafta önce 24 Şubat'ta savaş başladığında, bu binadan Minsk anlaşmasını kardeşimiz Ukrayna ile yerine getireceğimizi duyurdum. Bir hafta sonra meslektaşım Avtandil Enukidze (Parlamento Başkan Yardımcısı) ve ben bunu tekrar duyurduk. Sonra Donetsk ve Lugansk'ın itiraflarının olmadığı bir yol daha vardı, ama şimdi durum farklı, her şey alt üst oldu, şehirler yıkıldı, gözlerinizde yaşlar göreceksiniz. Fridon Injia, "Ülkemizin böyle bir durumda olmasını istemiyorum, bu yüzden büyük özen gerekiyor" dedi.

Ukrayna'da savaşın başlamasından iki hafta önce, Parlamento kürsüsünden kardeşimiz Ukrayna'nın Minsk Anlaşmasına uyacağını duyurdum.

🔹 "Ukrayna'daki savaştan iki hafta önce, Parlamento kürsüsünden kardeşimiz Ukrayna'nın Minsk anlaşmasını yerine getirmesi gerektiğini ilan ettim, o zaman hala Donetsk ve Lugansk'ın bağımsız devletler olarak tanınmama ihtimali vardı."

🔹 Parlamento siyasi grubu "Avrupa Sosyalistleri" başkanı Fridon Injia, yüksek yasama organındaki genel kurul toplantısında bunu açıkladı.

🔹 "İki hafta önce 24 Şubat'ta savaş başladığında, bu binadan Minsk anlaşmasını kardeş Ukrayna ile yerine getireceğimizi duyurdum. Bir hafta sonra meslektaşım Avtandil Enukidze (Parlamento Başkan Yardımcısı) ve ben bunu tekrar duyurduk. Sonra Donetsk ve Lugansk'ın itiraflarının olmadığı bir yol daha vardı, ama şimdi durum farklı, her şey tersine döndü, şehirler yıkıldı, gözlerinde yaşlar göreceksin. Ülkemizin böyle bir durumda olmasını istemiyorum, bu yüzden büyük özen gerekiyor" dedi.

Bölüm

26.04.22

Parlamento siyasi grubu "Avrupa Sosyalistleri" başkanı Fridon Indzhiya, Parlamentonun genel oturumunda, Gürcistan hükümetini son derece dikkatli olmaya ve duruma karışmadan çok ustaca durumdan çıkan bu devletlerden bir örnek almaya çağırdı. Ülkelerine zarar vermemek için savaş.

 "İsrail, Türkiye, Azerbaycan ve bıçak sırtında olan ancak çıkarları doğrultusunda savaşa girmemek ve durumdan çıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapan diğer ülkelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Durumumuz daha karmaşık, çünkü Gürcistan topraklarının bir kısmı kontrol altında değil ve bu hat başkentten çok uzakta değil" dedi.

Milletvekilinin de belirttiği gibi, Gürcistan'da son 10 yıldır savaş olmaması sonucunda belirli ekonomik kaynaklar ortaya çıkmış ve hükümet köylülüğü finanse etme imkanına kavuşmuştur.

Fridon Indzhiya, Ukrayna'da savaşın başlamasından iki hafta önce Parlamento oturumunda Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını yerine getirmesi gereğinden bahsettiğini vurguladı.

"Bir hafta sonra meslektaşım Avtandil Enukidze (Gürcistan Parlamento Başkan Yardımcısı) ile bu konuda bir başvuru daha yaptık ama bugün her şeyin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Bakın bugün kardeş Ukraynalıların topraklarındaki duruma... Yıkılan şehirler... Ülkemizin böyle bir duruma düşmesini istemiyorum. Bu nedenle daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi Fridon Indzhiya.

Gürcistan makamlarını daha yeterli olmaya çağırdı ve her durumda ülkede hukukun üstünlüğünün büyük önem taşıması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Sosyalist parlamento grubu başkanı Fridon Injia, hükümeti son derece dikkatli olmaya ve bir savaş durumuna girmemek ve kendi ülkelerine zarar vermemek için durumu aşmada çok becerikli ülkeleri örnek almaya çağırdı.

📍 Avrupa Sosyalist parlamento grubu başkanı Fridon Injia, hükümeti son derece dikkatli olmaya ve bir savaş durumuna girmemek ve kendi ülkelerine zarar vermemek için durumu aşmada çok becerikli ülkeleri örnek almaya çağırdı. ülke.

🔹 Fridon Injia, Gürcistan Parlamentosu'nun hiziplerin ve siyasi grupların temsilcileri arasında siyasi konuşmaların yapıldığı genel kurul toplantısında bunu dile getirdi.

🔹 "Şanlı Paskalya bayramında atalarımızın mezarlarını ziyaret etmek için ilçelere gittiğimizde ülkemizin ne kadar güzel olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bir şeyin yapılmadığı, güzelleştirilmediği alan kalmadı. Belli ekonomik araçlar ortaya çıktı ve hükümete köylülüğü finanse etme fırsatı verildi. Bütün bunlar son 10 yıldır Gürcistan'da savaş olmamasının bir sonucudur. O köylere ve kasabalara bakalım ve bugün kardeş milletimiz Ukrayna topraklarındaki durumun ne olduğunu görelim” dedi.

🔹 "Bıçağın ucuna kadar inen, ancak kendi çıkarları için savaşa katılmaktan kaçınmak ve bu durumdan çıkmak için mümkün olan her şeyi yapan İsrail, Türkiye, Azerbaycan vb. Ülkelere odaklanmak istiyorum. Fridon Injia genel kurul toplantısında, "Durumumuz daha zor çünkü topraklarımızın bir kısmı kontrolden çıktı ve bu hat Gürcistan'ın başkentine yakın." Dedi.

🔹 Ona göre, 24 Şubat'ta, savaş başladığında, iki hafta önce, bir parlamento oturumunda Minsk anlaşmasının kardeş Ukraynalılar tarafından uygulanmasının gerekliliği hakkında konuştu.

🔹 "Bir hafta sonra meslektaşım Avtandil Enukidze (Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı) ve ben bu konuda bir açıklama daha yaptık, ancak bugün her şeyin nasıl farklı gittiğini görebilirsiniz. Yok edilen şehirler. Ülkemizin böyle bir duruma düşmesini istemiyorum. Bu nedenle, büyük özen gereklidir. "- dedi Fridon Injia.

🔹 Gürcü yetkilileri mevcut durumda daha yeterli olmaya çağırdı.

🔹 Fridon Injia, "Hükümetimizi yasalara uymaya ve Gürcistan'daki mevcut durum ışığında daha yeterli olmaya çağırmak istiyorum." dedi.

🔹 Siyasi grubun başkanı, hukukun üstünlüğünün her durumda hükümet için çok önemli olduğuna ve yasanın ülkede uygulanması gerektiğine inanıyor.

Fridon Injia, hükümeti son derece dikkatli olmaya çağırıyor ve bir savaş durumuna girmemek ve kendi ülkelerine zarar vermemek için durumu aşmada çok becerikli ülkeleri örnek almalarını tavsiye ediyor.

📍 Avrupa Sosyalist parlamento grubu başkanı Fridon Injia, yetkilileri son derece dikkatli olmaya ve savaşa girmemek ve kendi ülkelerine zarar vermemek için durumu aşmada çok becerikli ülkeleri örnek almaya çağırdı.

🔹 Fridon Injia, Gürcistan Parlamentosu'nun hiziplerin ve siyasi grupların temsilcileri arasında siyasi konuşmaların yapıldığı genel kurul toplantısında bunu dile getirdi.

🔹 "Şanlı Paskalya bayramında atalarımızın mezarlarını ziyaret etmek için ilçelere gittiğimizde ülkemizin ne kadar güzel olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bir şeyin yapılmadığı, güzelleştirilmediği alan kalmamıştır. Belli ekonomik araçlar ortaya çıktı ve hükümete köylülüğü finanse etme fırsatı verildi. Bütün bunlar, son 10 yıldır Gürcistan'da savaş olmamasının bir sonucudur. "Şu köy ve kasabalara bakalım ve kardeşimizin Ukrayna'sının bugünkü durumunu görelim."

🔹 "Bıçağın ucuna kadar inen, ancak kendi çıkarları için savaşa katılmamak ve bu durumdan çıkmak için mümkün olan her şeyi yapan İsrail, Türkiye, Azerbaycan ve benzeri ülkelere odaklanmak istiyorum. Fridon Injia genel kurul toplantısında, "Durumumuz daha zor çünkü topraklarımızın belirli bir kısmı kontrolden çıktı ve bu hat Gürcistan'ın başkentine çok yakın." Dedi.

🔹 Ona göre, 24 Şubat'ta, savaş başladığında, iki hafta önce, bir parlamento oturumunda, kardeş Ukraynalıların Minsk anlaşmasını uygulaması gereği hakkında konuştu.

🔹 "Bir hafta sonra meslektaşım Avtandil Enukidze (Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı) ve ben bu konuda bir açıklama daha yaptık, ancak bugün her şeyin nasıl farklı gittiğini görebilirsiniz. Yok edilen şehirler. Ülkemizin böyle bir duruma düşmesini istemiyorum. Bu nedenle büyük özen gösterilmesi gerekiyor, "dedi Fridon Injia.

🔹 Gürcü yetkilileri mevcut durumda daha yeterli olmaya çağırdı.

🔹 Fridon Injia, "Hükümetimizi yasalara uymaya ve Gürcistan'daki mevcut durum ışığında daha yeterli olmaya çağırmak istiyorum." dedi.

🔹 Siyasi grubun başkanı, hukukun üstünlüğünün her durumda hükümet için çok önemli olduğuna ve yasanın ülkede uygulanması gerektiğine inanıyor.