“საქართველოს ჯერ არ დაუკარგავს აფხაზეთი და სამაჩაბლო, სანამ არის საერთშორისო თანამეგობრობა, სტრატეგიული პარტნიორები, ევროპა და სამართალი”