ყოველთვიური არქივები: მარტი2022

უცხოეთში მცხოვრობი ქართული დიასპორა არის საქართველოს ინტელექტუალური, დემოგრაფიული და ფინანსური სიმდიდრე

📍„უცხოეთში მცხოვრობი ქართული დიასპორა არის საქართველოს ინტელექტუალური, დემოგრაფიული და ფინანსური სიმდიდრე“

🔹 ამის შესახებ საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის „ევროპელი სოციალისტების“ თავმჯდომარემ ფრიდონ ინჯიამ საქართველოს პარლამენტში დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, სადაც მიგრაციისა და თანამედროვე მიგრაციული პროცესების შესახებ იმსჯელეს.

🔹 კომიტეტის სხდომაზე, მიგრაციული კვლევები და დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვა – განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ ინფორმაცია წარმოადგინა მომხსენებელმა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) პროგრამის კოორდინატორმა – ნათია კვიციანმა.

🔹 ფრიდონ ინჯია თვლის, რომ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია საზღვარგარეთ სხავადასხვა ქვეყნებში არსებული დიასპორის სისტემატიზაცია – ანალიზი, მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე.

🔹 „ერთი მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე არის რუსეთში, ალბათ სხვა ქვეყნებში იქნებიან კიდევ დაახლოებით 500 ათასი. აი, დანარჩენი სად დაგვეკარგა? ეს საინტერესოა და საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ ასეთი მოძიება ქართველების, ქართველების გვარის ძალიან მნიშვნელოვანია. მიმაჩნია, რომ არის აუცილებლი მათი სისტემატიზაცია. თუ რას აკეთებენ ისინი, რა ბიზნესი აქვთ, სად ცხოვრობენ? ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოხდეს ანალიზი, თუ რაში შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენ მათი შესაძლებლობები. რა მაქვს მხედველობაში და საითკენ მივდივარ? ყველა ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს საზღვარგარეთ არის ჩვენი სიმდიდრე. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ამ ფაილებში ყოფილიყო ანალიზი ქვეყნების მიხედვით. მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ მათი ცოდნა გამოვიყენოთ ჩვენს ქვეყანაში. გამოვიყენოთ მათი კაპიტალი“, – განაცხადა კომიტეტის სხდომაზე ფრიდონ ინჯიამ.

🔹 „ქართველებს ჩვენ ძალიან გვჭირდება, რომ როგორმე ფეხზე დავდგეთ. კვლავ იმ დიასპორით, მათი საქმეებით, ექიმებით, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებით და ძალიან კარგი იქნებოდა თუკი, ამ ფაილებში იქნებოდა სისტემატიზირებული ინფორმაციები ქვეყნების მიხედვით. ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო“, – აღნიშნა ფრიდონ ინჯიამ.

🔹 პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარის აზრით, აუცილებელია, კომიტეტთან ერთად მაქსიმალური მუშაობა დიასპორის მოზიდვის მიმართულებით.

🔹 ფრიდონ ინჯიამ იმედი გამოთქვა, რომ დიასპორის კომიტეტის მხრიდან ეს საკითხი მხარდაჭერილი იქნება.

(Оригинал) Часть оппозиции хочет втянуть Грузию в войну и открыть вторую линию фронта на Кавказе – Фридон Инджия

28.03.22

“Часть  грузинской оппозиции  хочет вовлечь Грузию в российско-украинскую войну и открыть второй фронт на Кавказе», – заявил  глава парламентской оппозиционной политической группы «Европейские Социалисты» Фридон Инджия, в интервью телеканалу «Georgian Times».
По словам депутата, это желание проявляется в их же заявлениях и действиях. Для примера Фридон Инджия привел попытку оппозиции отправить добровольцев в Украину по инициативе государства, что, по мнению депутата, было бы прямым вовлечением Грузии в войну.
«Когда вы приводите Польшу, Румынию и другие страны-члены НАТО, следует отметить, что они являются членами Альянса и действуют в другом формате. Мы не можем действовать в том же формате, потому что мы не члены НАТО и не можем позволить себе такой роскоши. Скажу больше, некоторые члены НАТО тоже не пустили  своих военных… НАТО не может защитить Украину, организация не направляет в Украину свой контингент, а только помогает военной техникой и боеприпасами”, – отметил Фридон Инжия.
Он подчеркнул, что любой человек, в качестве добровольца, может пойти на войну, это его выбор, но не под руководством государства.

«Мы не имеем права так поступать, исходя из того, что на 20% территории  Грузии стоит русская армия, и это было бы разрушительно для нашей страны. Часть оппозиции хочет войны и думает таким образом прийти к власти, так как другие попытки не увенчались успехом», — заявил Инджия.

(Оригинал) «Абхазия сегодня оккупирована, и территорию контролирует РФ» – Фридон Инджия

28.03.22

«Сегодня Абхазия оккупирована, и территория контролируется Российской Федерацией», — заявил в прямом эфире телекомпании Georgian Times председатель парламентской политической группы «Европейские Социалисты» Фридон Инджия.

«В том, что произошло в Абхазии, виноваты враги Грузии, и кто входил в число этих врагов, пока до конца не выяснено и не установлено. Враги были как с той стороны, так и с этой,  а оккупация, которая осуществилась и в 2008 году и в 1992-93 годах, совершили враги Грузии как внутри страны, так и извне”, –  подчеркнул Инджия.

(Оригинал) Разговоры о военном нейтралитете в Грузии сегодня не аргументированы и не приемлемы – Фридон Инджия

25.03.22

Разговоры о военном нейтралитете в Грузии сегодня не аргументированы и не приемлемы. Об этом заявил председатель парламентской политической группы «Европейские Социалисты» Фридон Инджия в прямом эфире телекомпании Georgian Times.

«Чем больше будет у страны гарантий безопасности, тем лучше. На сегодняшний день, когда идет мировой передел сфер влияния, когда два больших «монстра» и в центре этого находятся украинцы в таком тяжелом положении, и в это время разговоры о нейтралитете, думаю, это далеко от того, что может получить Грузия», — заявил депутат.

По его словам, по процедуре резолюцию о нейтралитете страны должны принять пять постоянных членов Совбеза ООН, и к этой резолюции еще должны присоединиться соседние государства страны, желающей нейтралитета.

«Поэтому я думаю, что на данном этапе разговоры о нейтралитете не аргументированы, тем более, что война еще не окончена… Сегодня был саммит НАТО, где речь шла о поддержке Альянсом Грузии и Украины. Разговоры о нейтралитете сегодня в Грузии неприемлемы. Более того, в Конституции четко прописан евроатлантический курс, и пока эта статья действительна», — заявил Инджия, при этом подчеркнув, что «Грузинская мечта» не могла заговорить о нейтралитете, исходя из того, что партия сама была инициатором внесения данной статьи в Конституцию.

Part of the opposition wants to involve Georgia in the war and open a second front line in the Caucasus – Fridon Injia

Part of the opposition wants to involve Georgia in the war and open a second front line in the Caucasus – Fridon Injia
“Georgia’s part of the opposition should be involved in the Russia-Ukraine war and open a second front in the Caucasus,” said Fridon Injia, chairman of the European Socialist parliamentary opposition group, in a timely interview with the Georgian Times.
According to the MP, this desire is reflected in their statements and actions. For example, Fridon Injia cited an attempt to send volunteers to the war at the initiative of the state, which, according to the MP, would be a direct involvement of Georgia in the war.

“When you cite the example of Poland, Romania and other NATO member states, it should be noted that they are members of the Alliance and operate in a different format. We can not act in that format because we are not a member of NATO and we do not have the luxury of that. “I will tell you more, some NATO members did not miss it. NATO can not defend Ukraine, it does not send its contingent to Ukraine, it only helps with military equipment and ammunition,” said Fridon Injia.

He stressed that any person, as a volunteer, can go to war, it is their will, but not under the leadership and leadership of the state. “We do not have the right to do that due to the fact that the Russian army is stationed on the 20% territories of Georgia, and to do so would be deadly for our country. “Part of the opposition wants a war and to come to power in this way, because he did not succeed in other attempts to come to power,” Injia said.